Beton Zemin Kuruluş


    Çağdaş yönetim anlayışını ilke edinen Kadıköy Belediyesi,bu alanda da bir ilke imza atarak güvenli kentlerin oluşması için öncelikli olarak alt yapı çalışmalarının yapılması gerekliliğine inanmış,yaşadığımız yerleşim alanlarında zemin özelliklerine uygun depreme dayanıklı yapılar üretilmesini ve insanlarımızın deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak için 2000 senesinde Beton ve Zemin Test Laboratuvarı 'nı kurmuştur.

Beton ve zemin laboratuvarımız faaliyetlerine Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde  devam etmektedir.
Amaçlarımız :
1) Kontrollü ve izlenebilir beton üretiminin sağlanması,
2) Güvenli binaların inşa edilmesinin sağlanması,
3) Zemin türlerinin belirlenmesi,
4) Zemin parametrelerine uygun temel sistemini belirleyip,bu zemine uygun bina inşa edilmesini sağlamak,
5) Kar amacı gütmeksizin bilinçli vatandaş ve güvenli kent yaşamının kurulmasına öncülük etmek.

Çalışma alanı:
Kadıköy İlçesi içinde hizmet vermekteyiz.

BETON VE ZEMİN LABORATUVARI OLARAK AYRICA YAPTIKLARIMIZ!!

1.    Zemin Etüdü yapılacak parsellerin Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Haritası düzenleyerek, talepte bulunan ilgililere teslim edilmesini sağlıyor ve parselde  yapılması gereken Sondaj ve Sismik (Jeolojik ve Jeofizik ) çalışmalarını belirliyoruz.
2.     Beton Zemin Laboratuarı olarak Kadıköy İlçemizde özel firmalar tarafından yapılan zemin etüt ve zemin iyileştirme çalışmalarını sahada bizzat kontrol mühendislerimiz tarafından denetimini sağlıyoruz.
3.    Zemin firmaları tarafından hazırlanan Zemin Etüd ve Geoteknik Raporları Beton ve Zemin büromuz tarafından kontrol ediyor, gerekli görülen eksikliklerin tamamlatarak güvenilir yapıların inşa edilmesini sağlıyoruz.
4.    İlçemizde yapılan yeni inşaatlarda temel katla birlikte herhangi 2 kat dahil olmak üzere talep dahilinde toplam 3 kattan numune alıyor, taze beton deneylerini Laboratuvarımızda bizzat personelimizle birlikte yapıyor, raporunu  hazırlıyor, Yapı Denetim Bürosuna ve ilgililerine bildiriyoruz.
5.    Kurumumuz tarafından inşası düşünülen binaların zemin etüdü çalışmalarını yapıyor veya yapılmasını sağlayarak, zemin etüdü raporunu hazırlıyoruz.
6.    6306 Sayılı Yasa kapsamında başvurusu yapılan yapıların Riskli bina çalışmasını yapıyor, yasa kapsamında raporunu hazırlıyoruz.
7.    Lisanslı Firmaların hazırladığı Riskli bina Raporlarını bizzat kontrol mühendislerimiz tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda kontrol ediyor, yapının Riskli Bina Raporunu yapmış olduğumuz denetimler neticesinde onaylıyoruz. 
8.    6306 Sayılı yasa kapsamında onaylanan riskli yapılarla ilgili her türlü yazışmaları (Tapu Müdürlüğüne riskli şerhi koyulması yazısı, Bakanlıkla riskli kararına itiraz  yazışmaları, harçlardan ve ücretlerden muafiyet yazısı, mahkemelerden istenen evrak yazışmaları vb.) Beton ve Zemin Bürosu olarak yapıyoruz.
9.    Gelen Talep doğrultusunda Beton ve Zemin Laboratuarı olarak konusunda uzman personelimizle birlikte Parke, bordür testleri yapıyoruz.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı