Etik Komisyonu


ETİK KOMİSYONUN KURULUŞU 

Belediyemizde Etik Komisyonu 31.01.2007 tarihinde kurulmuş olup, 22.03.2007 tarihinde Başbakanlık Etik Kuruluna Bilgi verilmiştir. 

ETİK KOMİSYONU 

Ediz ZEYREK               Başkan Yardımcısı                                                    Komisyon Başkanı

Nurhan ARSLAN           İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü                                      Üye

Naciye KÖSOĞLU        Teftiş Kurulu Müdürü                                                             Üye

Can Nurkan AKBAL       Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürü                             Üye


ETİK İLKELER 

• Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci 
• Halka Hizmet bilinci 
• Hizmet Standartlarına uyma 
• Amaç ve Misyona bağlılık 
• Nezaket ve Saygı 
• Saygınlık ve Güven 
• Yetkili Makamlara bildirim 
• Çıkar çatışmasında kaçınma 
• Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması 
• Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı 
• Kamu Malları ve kaynaklarının kullanımı 
• Savurganlıktan kaçınma 
• Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan 
• Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık 
• Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu 
• Eski kamu görevlileriyle ilişkiler 
• Mal bildiriminde bulunma 

ETİK KOMİSYON ÇALIŞMALARI 

• Etik ilkeler doğrultusunda duyuru ve genelgelerle personeli bilgilendirmek. 
• Yönetmelik gereği her kamu görevlisi için etik sözleşmeler doldurtularak özlük dosyalarına konulmuştur. 
• Etik Komisyonu gerektiğinde toplanarak gündemdeki konuları görüşmektedir.

ETİK EĞİTİMLER

• 20/12/2013 tarihinde 91 personelimize Sakarya Üniversitesi 
  Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Lütfi ŞEN tarafından 
 " 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kanunu" konusunda eğitim verilmiştir.

- 9 aday memura oryantasyon eğitimi içerisinde Etik Eğitimi verilmiştir.

-12/11/2014 tarihinde 53 kişiye yönelik Etik Davranış ve İlkeleri konulu eğitim verilmiştir.

Çalışanlarca etik ilkelerin daha iyi anlaşılabilmesi ve benimsenmesi amacıyla oluşturulan, etik ilkeler ve değerlerle ilgili bilgiler içeren broşürler 2016 yılı Aralık ayında tüm müdürlüklerde çalışan personellere dağıtılmıştır.

-6 Aralık 2017'de Prof.Dr. Gürcan Koçan tarafından belediyemiz personeline verildi. 10 Ağustos 2018'de e-posta adresi üzerinden etik broşürü tüm personele dağıtıldı.

-Kurumumuzdaki tüm müdürlere yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının arttırılması amacıyla 2021 Eylül ayı içinde ''Etik Rehberi ve Yerel Yönetimler'' kitabı dağıtılmıştır.

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı