Kadıköy Şehir Profili


Kadıköy Şehir Sağlık Profili

DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı VII. Faz döneminde 6 ana tema kapsamındaki öncelikli alanlarda proje ve faaliyetler geliştirmek ve bunları sürdürülebilir kılmak, Kadıköy’ün sağlıklı kent olması yönünde sağlık al­anının yanı sıra kent ve çevre konularında da insanı önceleyen, yenilikçi ve kapsayıcı projeler üretmek hedefi­yle yola çıkan Kadıköy Belediyesi, “Şehir Sağlık Profili” çalışmasını tamamlayarak yukarıda sıralanan ağa üyelik şartlarından birini daha yerine getirmiş bulunmaktadır.

Şehir Sağlık Profili, Kadıköy’de yaşayanların sağlığının ve bunları etkileyen faktörlerin niteliksel ve niceliksel bir açıklaması olup; demografik yapı, sağlık, eğitim, sosyo-ekonomik yapı, sosyal hizmetler, kültür ve sanat, çevre, spor ve ulaşım başlıklarında Kadıköy’e ait 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait 3 yıllık verileri kapsayan bir çalışmadır. Çalışma için çok sayıda merkezi ve yerel kamu kurum ve kuruluşları, sanayi odası, ticaret odası, belediye iştiraklerinin yanı sıra Belediye içinde ilgili birimler ile yazışmalar yapılmış ve ihtiyaç duyulan veril­er temin edilmiştir. Kadıköy’ün güçlü yönleri ile geliştirilmesi gereken yönlerini verilerle ortaya koyan Şehir Sağlık Profili çalışması, sağlıklı kent politikalarının yol haritası olması planlanan Sağlık Gelişim Planı için de bir değerlendirme zemini oluşturmaktadır.

Kadıköy Şehir Sağlık Profili (Pdf)

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı