İhtisas Komisyonları


KADIKÖY BELEDİYESİ MECLİSİ 2021 

 

Belediye Meclisi Başkanlık Divanına;  
 
Belediye Meclisi 1. Başkan Vekilliğine : Sait YILMAZ  
 
Belediye Meclisi 2. Başkan Vekilliğine : Ayşegül DEPREM 
 
4 adet (2 asıl, 2 yedek) katip seçimine : (Asıl) Ebru Hurcan KUMRU, İpek DEMİRTAŞ 
(Yedek) Sami Can OKAKIN, M.Nevzat GÜL seçilmişlerdir. 
 
Belediye Encümen Üyeleri: Yener KAZAK, Nurhan ZABCI ve Zeki İBİŞHÜKÇÜ seçildiler.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı