Uluslararası Projeler


CONSIDER - Endüstri Mirasının Kentsel Gelişmeye bir Kaynak Olarak Sürdürülebilir Yönetimi

CONSIDER, endüstri mirası alanları (IHS) için sürdürülebilir yönetim modeli (SYM) geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yerel toplulukların yararı için bir kaynak olarak kolektif kimliklerin güçlendirilmesi, kentsel peyzajın iyileştirilmesi, çevre dostu çözümlerin teşvik edilmesi ve kentsel ekonomiye ve şehrin sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

CONSIDER Projesi, endüstri mirası alanında yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak Batı Avrupa ve Kuzey Amerika merkezli olarak ele alınmasını bir kısıt olarak görerek, bu alanda yürütülen tartışmaları Doğu Akdeniz ve Doğu Asya’ya taşıyarak, Avrupa ile ilişkili olarak bu bölgelerde  gelişen endüstrileşmenin ve dolayısıyla endüstri mirasının korunmasına yönelik kavramsal tartışmaları zenginleştirmeyi hedeflemiştir.  İstanbul, Viyana, Newcastle ve Hayfa kentlerindeki endüstri miras alanlarının, mimari, sosyal ve ekonomik alanlarda kentsel gelişmeye verebilecekleri katkının belgelenmesini ve bu kapsamlı çalışmayı Avrupa Endüstri Mirası Rotası’na dahil etmeyi planlamıştır. Avrupa’nın birçok kentinde terk edilmiş durumdaki endüstri yapıları, atıl durumları nedeni ile ekonomik, çevresel ve kültürel anlamda bir kayba neden olmaktadır. CONSIDER Projesi, endüstri miras alanlarının kentsel gelişme planlarıyla bir arada ele alınması gerektiği düşüncesinden hareket ederek, söz konusu alanların korunarak kente bir kaynak oluşturması amacıyla, sürdürülebilir bir yönetim modeli geliştirecektir.

"Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı'nın Bilimsel Mükemmeliyet bileşeni altında yer alan "Marie Sklodowska-Curie Burs ve Dolaşım Destekleri" alanı, Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) kapsamında sunulan projede, 6 farklı ülkeden toplam 12 ortak bulunmakla ve Kadir Has Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yonca ERKAN, koordinatör olarak yer almaktadır. Kadıköy Belediyesi'nin ortak olarak yer aldığı “CONSIDER” projesi Ekim 2021’de başlayacaktır. 48 ay sürecek proje kapsamında, akademi ve akademi dışı ortaklar arasında personel hareketliliği söz konusu olacaktır. Yabancı Ortaklar: Newcastle Üniversitesi (UK), TWBPT (UK), Newcastle Kent Konseyi (UK), Ruhr Üniversitesi, Bochum (DE), Zollverein Kömür Madeni Vakfı (DE), Central European Üniversitesi (AT), EUTROPIAN (AT), Bezalel Academy of Arts and Design (IL), Haifa Belediyesi (IL), Endüstri Mirası UNESCO Kürsüsü, Huazhong University of Science and Technology and CITIC General Institute of Architectural. Projenin toplam bütçesi 1.311.000 avro, Kadıköy Belediyesi’nin bütçesi ise 82.800 avrodur.

www.considerproject.eu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FastTrack - Bölgeler ve Yönetimlerinde, Ulaşımda Sürdürülebilir Gelişimin Kapasite ve Bilgi Yoluyla Teşvik Edilmesi

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı’nın “Akıllı, Yeşil ve Entegre Ulaşım” çağrısı kapsamında, ICLEI ve EUROCITIES’in koordinatör olarak yer aldığı FastTrack: Bölgeler ve Yönetimlerinde, Ulaşımda Sürdürülebilir Gelişimin Kapasite ve Bilgi Yoluyla Teşvik Edilmesi (FastTrack: Fostering the Acceleration of Sustainable Transport to Regions and Authorities through Capacity and Knowledge) projesi hibe almaya hak kazanmıştır. Projenin odak noktası; kentte, kent çeperinde ve kırsal alanda uygulanan yenilikçi ve test edilmiş hareketlilik çözümlerini yaygınlaştırılmak ve geliştirmektir. Proje kapsamında, kentler birbirlerinden öğrenme fırsatı yakalayacak, Antwerp, Bologna, Budapeşte veya Stockholm kentleri öncülüğünde 20 yerel yönetime bilgi ve kapasite geliştirme desteği sunulacaktır. Projede, Amsterdam, Münih, Malmö gibi kentlerle birlikte “öğrenen kent” (learning city) olarak yer alan Kadıköy Belediyesi, “yeni hareketlilik hizmetleri (otonom araçlar, mikro mobilite, MaaS, kentsel hava hareketliliği vb.)” ile “güvenli ve aktif seyahat (yürüyüş ve bisiklet)” alanlarında çalışmalar yürütecektir. 1 Şubat 2021’de başlayan ve toplam bütçesi yaklaşık 1.5 milyon avro olan projenin ilk tanışma toplantısı 11 Mart’ta gerçekleştirilmiştir.

https://fasttrackmobility.eu

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIVITAS SUMP- PLUS Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı’nın “Akıllı, Yeşil ve Entegre Ulaşım” çağrısı kapsamında finanse edilen, ICLEI’nin koordinatör olarak yer aldığı CIVITAS SUMP-PLUS projesi, farklı büyüklüklerdeki ve farklı gelişim aşamalarındaki kentlerin, Sürdürülebilir Hareketlilik Planları’ndaki (SUMP) uygulama boşluğunu kapatmasına ve insanların A noktasından B noktasına kolayca gidebileceği, erişilebilir, yeşil ve yaşanabilir yerler haline gelmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda proje, yeni yaklaşımlar ve araçlar ortaya koyarak, bunları altı kentteki [Antwerp (Belçika), Alba Iulia (Romanya), Greater Manchester (İngiltere), Klaipeda (Litvanya), Lucca (İtalya) ve Platanias (Yunanistan)] “co-creation lab” kapsamında hayata geçirmektedir. Atölyelerden öğrenilen iyi uygulamalar ve edinimler, üç aşamalı bir paylaşma ve öğrenme şeması dahilinde, oluşturulacak pratik uygulama rehberleri aracılığıyla yeni karar alıcı, uygulamacı ve araştırmacı gruplarına aktarılacaktır. Proje konsorsiyumu, Avrupa’daki 9 ülkeden yerel yönetimleri, ulaşım işletmelerini, kent ağlarını, tanınmış araştırma enstitülerini ve hareketlilik uzmanlarını bir araya getirmekte ve 16 ortaktan oluşmaktadır.

Kadıköy Belediyesi “takipçi kent” (follower city) olarak, Greater Manchester (İngiltere) ve Klaipeda (Litvanya) olmak üzere iki “co-creation lab”i yakından takip edecek, öncü kentlerden öğrenecek ve onlara faaliyetleri ile ilgili geri bildirimde bulunacak, bu gözlem döneminden sonra, ilgili önlemleri geliştirme ve uygulama konusunda nasıl ilerleyebileceğini özetleyen bir eylem planı sunacaktır. Kadıköy Belediyesi ayrıca, sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlaması hakkındaki bilgilerini zenginleştireceği ve derinleştireceği alan gezilerine, atölye çalışmalarına, çevrimiçi seminerlere ve e-kurslara katılacaktır. 1 Eylül 2019‘da başlayan ve toplam bütçesi yaklaşık 4 milyon avro olan projeye, Kadıköy Belediyesi Kasım 2020’de katılmış, Kadıköy Belediyesi’nin içinde yer aldığı takipçi kentlerle ilk tanışma toplantısı 2 Mart 2021’de gerçekleştirilmiştir.

https://sump-plus.eu

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAKING CITY - Şehrin Dönüşümü için Enerji Verimli Bir Yol

Making City, (Making City: Energy Efficient Pathway for the City Transformation), Avrupa Komisyonu tarafından Horizon 2020 “Akıllı Şehirler ve Topluluklar” başlığı kapsamında finanse edilen, 8 ülkeden 34 ortağın yer aldığı büyük ölçekli “pozitif enerji bölgeleri” (PED) odağında kentsel enerji dönüşüm metodolojileri ve teknolojilerini ele alan bir uygulama projesidir. Kadıköy; Oulu (Finlandiya), Groningen (Hollanda), Bassano Del Grappa (İtalya), León (İspanya), Trencin (Slovakya), Lublin (Polonya), Vidin (Bulgaristan) şehirleri ile konsorsiyumda yer almaktadır.

Aralık 2018’de başlayan ve CARTIF Teknoloji Merkezi tarafından koordine edilen projede; Groningen ve Oulu “yol gösteren” (lighthouse), Kadıköy Belediyesi’nin de aralarında olduğu León, Bassano del Grappa, Poprad, Trencin, Lublin ve Vidin yerel yönetimleri ise “izleyici” (follower city) şehirlerdir. Proje kapsamında 2023 yılına kadar Kadıköy, uzun vadeli bir yaklaşımla kentsel enerji dönüşümüne rehberlik ederek, PED yaklaşımının gerçek potansiyeline partnerleri ile birlikte ulaşmayı amaçlamaktadır. PED konseptini takiben düşük karbonlu şehirlere yönelik kentsel enerji sisteminin dönüşümünü amaçlayan stratejiler geliştirilecek ve vizyon çizilecektir. Toplam bütçesi 18.089.582 avro olan projede Kadıköy Belediyesinin bütçesi 168.000 avrodur.

Making City projesinde gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar, altı kıtadan yaklaşık 10.713 imzacısı olan uluslararası Global Covenant of Mayors Climate & Energy (İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Küresel Sözleşmesine) katılım taahhüdü de göz önünde bulundurulduğunda, birçok şehre ulaşacak ve katkı sunacaktır.

https://makingcity.eu/

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı