Misyon Vizyon


Misyon

      Tüm canlıları odağına alarak; en iyi hizmet standartları ile yaşam kalitesi yüksek bir kent
hayatı sağlamak.

Vizyon

       Yarattığı değerlerle dünyada örnek bir kent olmak.

Temel Değerler

     • Doğayla Uyum ve Canlı Odaklılık
     • Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
     • Kapsayıcılık
     • Katılımcılık
     • Adillik
     • Eşitlik
     • Tarafsızlık
     • Duyarlılık ve Sorumluluk
     • Yenilikçilik
     • Güvenilirlik
     • Verimlilik

 

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı