Beton Zemin Başvuru Testler


BAŞVURU NASIL YAPILIR ?

Başvurular Kadıköy Belediyesi Merkez Binada yer alan C blok 2.kat 327 Nolu odada bulunan Beton ve Zemin Laboratuar Bürosuna yapılacaktır.

Başvuru esnasında Mevcut Binaya ait Statik proje ve yönetim kararı getirilecektir.

Ödemeler Başvuru sırasında Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine  yatırılacaktır.

Başvurular Kadıköy Belediyesi Merkez Binada yer alan C blok 2.kat 327 Beton ve Zemin Laboratuar Şefliğine yapılacaktır. Başvuru esnasında Mevcut Binaya ait Statik proje ve yönetim kararı getirilecektir. Ödemeler Başvuru sırasında veya yatırılacaktır.

Yerleşime Uygunluk ve Jeoloji Haritalarının Hazırlanması:
Müdürlüğümüz bünyesinde Kadıköy ilçemize ait zemin haritaları hazırlanabilmektedir. Dilekçe ile başvurup ve ücretin ödenmesi koşuluyla istenilen ada, pafta, parsele ait zemin haritalarına sahip olunabilir.
Zemin Etüt Kontrolleri:
Teknik elemanlarımız ilçemizde yapılan inşaata yönelik bütün zemin etüt çalışmalarını yerinde kontrol etmektedir. Bunun için çalışma yapılmadan önce belediyemize dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

Zemin etüt çalışmalarında istenen yöntemler:
1) Sondaj çalışmaları videoya çekilerek rapor ile beraber teslim edilecektir.
2) Çalışma yapılacak her sahada alanın büyüklüğüne göre en az 2 sismik yapılmalıdır.
3) Alüvyon, yerleşime uygun olmayan alanlar, ayrıntılı jeoteknik rapor gerektiren alanlar, heyelan riski olan bölgelerde ve dolgu sahalarda her 250 m²ye 2 sondaj, 250 m²yi geçen sahalarda her 250 m² ilave 1 sondaj  çalışması yapılmalıdır. Sondaj çalışmalarında bir sondajda neler yapılması gerekiyorsa hepsi uygulanmalı ve  her sondajdan alınan numuneler laboratuarda test ettirilmelidir. Alivyon sahalarda geoteknik rapor hazırlanması zorunludur. Yapılan geoteknik çalışmada iyileştirme önerileri de rapor halinde eklenmelidir.
4) Alüvyon, yerleşime uygun olmayan alanlar, ayrıntılı jeoteknik rapor gerektiren alanlar, heyelan riski olan bölgeler ve dolgu sahalar dışındaki bölgelerde 2 katın üstünde ki her sahada 500 m²’ye 2 sondaj, 500 m²yi geçen sahalarda her 500 m² ye ilave 1 sondaj  çalışması yapılmalıdır.
5) Çok büyük sahalarda yapılacak projenin özelliklerine göre yerbilimci ekibimizle çalışmalar planlanabilir.

Zemin Etüt Raporlarının Kontrol Edilmesi:
Zemin etüt raporları müdürlüğümüz teknik elemanlarınca kontrol edilir.Eksik raporların tamamlanması sağlanır. Teknik elemanlarımızca sahada kontrol edilmeyen zemin etüt çalışmaları kabul edilemez. Ve hazırlanmış olan zemin etüt raporları statik hesaplar ve  ruhsat için kullanılamaz. Problemli sahalara Geoteknik rapor istenir. Geoteknik raporun Geoteknik konusunda yüksek lisans yapmış uzmanlar tarafından hazırlanması gerekmektedir.

Raporlarda Olması Gereken Meslek Disiplinleri:
Zemin etüt raporlarında jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisi imzaları olmalıdır.

Meslek Odalarına Onay Zorunluluğu:
Hazırlanmış olan raporun sorumluluğunu alan yerbilimci (jeofizik veya jeoloji mühendisi)’nin bağlı bulunduğu meslek odasından onay alması gerekmektedir. Raporlar için noterden rapora ait sorumluluk beyanı ve İBB Sicil kaydı istenmektedir.

Taze Beton Deneyleri

Taze beton deneyleri yeni yapılmakta olan inşaatlardan alınan beton numuneleri üzerinde uygulanmaktadır. İşlem sırası aşağıdaki gibidir.

Taze Betondan Numune Alınması
Beton Sıcaklığının Kontrolü
Kıvamın Kontrolü (Slump=Çökme)


SERTLEŞMİŞ BETON TESTLERİ

Sertleşmiş beton testleri hem yeni dökülen 7 ve 28 günlük betonlar üzerinde hemde eski binalardan alınan karot numuneler üzerinde uygulanmaktadır.

 

Zemin Etüdü

Zemin etüdü bina yapılacak arsanın zemin özelliklerini belirlemek için yapılan bir çalışmadır. Çünkü bir araziye bina yapılmadan önce zeminin iyice tanımlanması gerekmektedir. Mesela Zeminin taşıma gücü ne kadardır? (Zemin taşıma gücü: Zeminin cm2'de kaç kg yük taşıyabileceğinin ölçüsüdür.), zemin hakim titreşim periyodu (to) nedir? ( To:Zeminin deprem anında sarsılacağı frekanstır.Bina bu değere göre yapılmazsa deprem anında rezonans haline geçer ve kırılır.),zeminin cinsi nedir?, zemin sıvılaşma riski var mı?, heyelan,akma gibi problemler görülebilir mi?, yer altı suyunun zemine etkisi ne kadardır? ve seviyesi nerededir?, alınması gereken önlemler nelerdir? Bina yapılmadan bu soruların bir rapor halinde yanıtlanması gerekir. İşte zemin etüdü bunun için yapılır. Jeofizik yöntemlerden sismik kırılma yöntemi ve araziden alınan zemin numuneleri üzerinde yapılan zemin mekaniği analizleri ve sahada yapılan jeolojik gözlemlerin birlikte değerlendirilmesi ile zemin etüt raporları hazırlanmaktadır.

SİSMİK KIRILMA YÖNTEMİ:

Sismik kırılma yöntemi yeraltı jeolojik yapısını ve buna ait dinamik parametreleri bulmak için uygulanan bir yöntemdir.
Sismik kırılma yönteminde bir balyoz veya vibratör yardımıyla yapay olarak oluşturulan cisim dalgası yer altında ilerlerken optikte olduğu gibi yansır ve kırılır. Kırılarak yeryüzüne gelen dalgalar jeofon denen algılayıcılar tarafından tutulur ve cihaz tarafından kayıt edilir.
Sismik kırılma yönteminde bir balyoz veya vibratör yardımıyla yapay olarak oluşturulan cisim dalgası yer altında ilerlerken optikte olduğu gibi yansır ve kırılır. Kırılarak yeryüzüne gelen dalgalar jeofon denen algılayıcılar tarafından tutulur ve cihaz tarafından kayıt edilir.
Sismik yönteminde kullanılan aletin kanal sayısı kadar jeofonu mevcuttur. Bu jeofonlar arazinin büyüklüğüne göre eşit aralıklarla bir profil boyunca yüzeyle irtibatlandırılarak ölçümler gerçekleştirilebilir.
Ölçüm sırasında elde edilen kayıtlardan yeraltında bulunan tabakalara ait P ve S dalga hızları ile geliş zamanları elde edilir. Bu değerler formüle edilerek dinamik zemin parametreleri hesaplanır.Zemin etüdü bina yapılacak arsanın zemin özelliklerini belirlemek için yapılan bir çalışmadır. Çünkü bir araziye bina yapılmadan önce zeminin iyice tanımlanması gerekmektedir. Mesela Zeminin taşıma gücü ne kadardır? (Zemin taşıma gücü: Zeminin cm2'de kaç kg yük taşıyabileceğinin ölçüsüdür.), zemin hakim titreşim periyodu (to) nedir? ( To:Zeminin deprem anında sarsılacağı frekanstır.Bina bu değere göre yapılmazsa deprem anında rezonans haline geçer ve kırılır.),zeminin cinsi nedir?, zemin sıvılaşma riski var mı?, heyelan,akma gibi problemler görülebilir mi?, yer altı suyunun zemine etkisi ne kadardır? ve seviyesi nerededir?, alınması gereken önlemler nelerdir? Bina yapılmadan bu soruların bir rapor halinde yanıtlanması gerekir. İşte zemin etüdü bunun için yapılır. Jeofizik yöntemlerden sismik kırılma yöntemi ve araziden alınan zemin numuneleri üzerinde yapılan zemin mekaniği analizleri ve sahada yapılan jeolojik gözlemlerin birlikte değerlendirilmesi ile zemin etüt raporları hazırlanmaktadır. Sismik kırılma yöntemi yeraltı jeolojik yapısını ve buna ait dinamik parametreleri bulmak için uygulanan bir yöntemdir. Sismik kırılma yönteminde bir balyoz veya vibratör yardımıyla yapay olarak oluşturulan cisim dalgası yer altında ilerlerken optikte olduğu gibi yansır ve kırılır. Kırılarak yeryüzüne gelen dalgalar jeofon denen algılayıcılar tarafından tutulur ve cihaz tarafından kayıt edilir. Sismik kırılma yönteminde bir balyoz veya vibratör yardımıyla yapay olarak oluşturulan cisim dalgası yer altında ilerlerken optikte olduğu gibi yansır ve kırılır. Kırılarak yeryüzüne gelen dalgalar jeofon denen algılayıcılar tarafından tutulur ve cihaz tarafından kayıt edilir. Sismik yönteminde kullanılan aletin kanal sayısı kadar jeofonu mevcuttur. Bu jeofonlar arazinin büyüklüğüne göre eşit aralıklarla bir profil boyunca yüzeyle irtibatlandırılarak ölçümler gerçekleştirilebilir. Ölçüm sırasında elde edilen kayıtlardan yeraltında bulunan tabakalara ait P ve S dalga hızları ile geliş zamanları elde edilir. Bu değerler formüle edilerek dinamik zemin parametreleri hesaplanır.

SONDAJ VE/VEYA ARAŞTIRMA ÇUKURU ÇALIŞMALARI:

Sismik yöntemin yanı sıra arazide zemin özelliklerini belirlemek için bölgenin riskine göre sondajlı veya araştırma çukurlu çalışma yapılabilir. Görülen zemin özellikleri kaydedilir. Sondajdan ve/veya araştırma çukurundan zemin deneyleri yapılmak üzere toprak veya kaya örnekleri alınır.

LABORATUVAR TESTLERİ:

    Su Oranı Tayini
    Elek Analizi
    Atterberg Limitleri
    Birim Hacim Ağırlığı (Yoğunluk) Tayini
    Boşluk Oranı ve Porozite Tayini
    Serbest Basınç Deneyi
    Zemin Dolgu Sıkışması Deneyi (Proctor)
    Üç Eksenli Basınç Deneyi, Konsolidasyon Deneyleri

BORDÜR VE PARKE TAŞLARI DAYANIM TESTLERİ:

Laboratuvarımız da bordür ve parke taşlarının dayanım testlerini yaparak, sokak ve kaldırımlardaki parke ve bordür kalitesini artırmak, standartlara uygun malzeme kulanımını sağlamak amacıyla vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı