Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Yönetmelikler

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri  Müdürlüğü Sosyal ve Ekonomik Destek  Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri  Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü; çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, göçmen ve LGBTİ bireylere ve ailelerine yönelik; genelci sosyal hizmet yaklaşımı (bütüncül sosyal hizmet) ile; koruyucu, önleyici, geliştirici, destekleyici, danışmanlık ve rehberlik odaklı hizmet vermeyi amaçlayan; yerinde sosyal hizmet anlayışı ile hizmete erişim kolaylığını benimseyen; multi-disipliner çalışmayı önemseyen bir yaklaşımla ilgili kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde hareket etmektedir.

Sosyal değişimi ve gelişimi hedefleyen; toplumu ve insanları güçlendiren ve özgürleştiren, çoğulcu ve katılımcı toplum yapısı içinde; insan hak ve özgürlükleri ile sosyal, ekonomik ve siyasal haklardan insanların yararlanmasını sağlamayı hedefleyen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşulları içerisinde kontrolleri dışında gelişen sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesini, sosyal ve psikolojik gereksinimlerinin giderilmesini, sosyal refahlarının ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesini hedeflenmektedir.

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde kadına şiddeti önlemeye ve şiddet mağduru kadınların desteklenmesine yönelik hizmetler sunmak,
 • İlçemizde 65 yaş üstü yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yapmak,
 • Sosyal destekten yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek,
 • Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet modelleri geliştirmek,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve LGBTİ bireylerin Kadıköy'de eşit, özgür ve güvenceli yaşamaları için gerekli tüm koşulları oluşturmak,
 • Halkın her kesimine eğitim, kişisel gelişim ve hobi eğitimleri düzenlemek, mesleki eğitim alan kişileri istihdama yönlendirmek,
 • Çocukların sağlıklı ve güvenli gelişimleri için kültürel, sosyal, sağlık ve eğitim avantajları sağlamak stratejik hedefleri arasında yer almaktadır.  

Hedef Kitle:

Kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk, engelli, LGBTİ, göçmen vb. toplumun tüm kesimlerini içeren, Kadıköy’de ikamet eden tüm birey ve gruplara hizmet vermektedir.

Amaç:

 • Sosyal politikanın geliştirilmesine ve ilerletilmesine katkı sunmak
 • Kadıköy ilçesinin ihtiyaç ve sosyal risk haritasını çıkararak risk gruplarına yönelik önleyici çalışmalar yapmak ve alanda projeler geliştirmek
 • İnsanların sosyal problemleri çözme ve sorunlarla baş etme kapasitelerini geliştirmek
 • Sosyal refahı sağlamak ve yaşam kalitelerini iyileştirmek
 • Kaynak, destek ve hizmet sağlayan sistemler ile insanları bağlantılandırmak
 • Bu sistemlerin etkili ve hak temelli çalışmasını sağlamak

Hizmetler ve Çalışma Alanları:

 • Dezavantajlı ve Risk Altındaki Birey ve Gruplara Yönelik Koruyucu ve Önleyici Çalışmalar 
 • İhtiyaç Tespiti (Sosyal inceleme)
 • Rehberlik ve Yönlendirme
 • Danışmanlık Hizmeti
 • Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri
 • Eğitim Çalışmaları
 • Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Farkındalık Çalışmaları
 • Sosyo-Kültürel-Sanatsal Faaliyetler
 • Ayni Destekler (Kuru Gıda, Tıbbi Medikal Malzemeler, Hasta Yatağı, Tekerlekli Sandalye, Bebek Bezi, Hasta Bezi, 2.El Giysi, Eğitim Materyali vb.)
 • Evde Kişisel Bakım (Kuaförlük) Hizmeti – 0216 545 96 91
 • Evde Temizlik Hizmeti
 • Asker Ailelerine Psiko-Sosyal ve Nakdi Destek
 • Proje Geliştirme ve Uygulama
 • Alo Kadına Şiddet Hattı – 0216 349 9 349
 • Engelli Taksi – 444 00 81
 • Engelsiz İş ve İstihdam Birimi
 • Sesli Kütüphane
 • Açık Gardırop 2. El Giysi Mağazası ve Anadolu’ya Yardım Kampanyası,

Detaylı bilgi için: http://sosyaldestek.kadikoy.bel.tr/

 

 

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Adı

Adres

Telefon

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü - İdari Büro

19 Mayıs Mah. Bayar Cad. Sultan Sok. No:28

0216 411 48 33-34

Sosyal Servis Birimi

Hasanpaşa Mah. Fahrettin Gökay Cad. No:2

0216 542 50 00 Dahili: 1221

Toplumsal Eşitlik Birimi

Hasanpaşa Mah. Fahrettin Gökay Cad. No:2

0216 542 50 00 Dahili: 1598

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi

Rasimpaşa Mah. İskele Sk. No: 2

0216 349 11 89 - 0216 418 21 75

Koşuyolu Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi

Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari Caddesi No:84

0216 337 21 21

19 Mayıs Sosyal Hizmet Merkezi

19 Mayıs Mah. Bayar Cad. Sultan Sok. No:28

0216 411 48 33

Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi

Osmanağa Mah. Hasırcıbaşı Caddesi No:2  

0216 349 61 67- 68

 Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Bilgilendirme ve Danışmanlık Merkezi 

Rasimpaşa Mah. Uzunhafız Sok. No: 100 Kat: 1

0216 414 31 86

Açık Gardırop 2. El Giysi Mağazası ve Anadolu’ya Yardım Birimi

Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sokak Sadıkoğlu Plaza 4 No:2/3

0216 545 72 28

POTLAÇ Kadın Kooperatifi

Feneryolu Mah. Bağdat Cad. No:131

0542 619 25 52 - 0542 619 25 53

Kadın Sığınma Evi

-

-

Alo Kadına Şiddet Hattı

-

0216 349 93 49

Kadın Dayanışma Birimi

Rasimpaşa Mah. İskele Sk. No: 2

0216 349 11 89 - 0216 418 21 75

Kadın Yaşam Evi

-

-

Marmara Üniversitesi Çamaşırhanesi

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü

-

 

İdari Büro

Müdürlüğe havale edilen evrakların süresi içerisinde, yasalara uygun şekilde hazırlandığı, evrak kayıtlarının alındığı, resmi yazışmalar, dosyalama ve arşivleme, evrak dağıtımı işlemlerinin gerçekleştiği, gizlilik ilkesi doğrultusunda arşivin düzenlendiği, personelin yıllık izinlerini, mesai ve sosyal haklarını takip edildiği, birimler arası iletişimin sağlandığı bürodur.

Adres: 19 Mayıs Mah., Bayar Cad. Sultan Sok. No:28, 34736 Kadıköy/İstanbul

Telefon: (0216) 411 48 33-34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sosyal Servis

Sosyal Servis Sosyal hizmet uygulamalarının sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, çocuk gelişim uzmanı ve psikologlardan oluşan bir ekip tarafından yürütüldüğü, psiko-sosyal destek ihtiyaçlarına yönelik hizmet modellerinin geliştirildiği birimdir. Toplumun tüm kesiminin (çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, mülteci, göçmen ve LGBTİ bireyler) hizmetlere eşit ve adil erişebilirliği kapsamında; sosyal ekonomik destek hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, koruyucu ve önleyici çalışmalar, alan araştırmaları, ihtiyaca yönelik projeler, hane bazlı durum tespit çalışmaları ve sosyal incelemeler, eğitim, farkındalık ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 • Durum Tespiti / Sosyal İnceleme
 • İhtiyaçlar doğrultusunda hizmet geliştirme

Birime yıl boyunca tüm iş günlerinde müracaat edilebilir.

Adres             : Kadıköy Belediye Başkanlığı, Hasanpaşa Mah. Fahrettinkerim Gökay Cad. No:2

Telefon           : (0216) 542 50 00 - 1221

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sosyal Hizmet Merkezleri

Sosyal Hizmet Merkezlerimizde, yerinde sunulan psiko-sosyal destek hizmetleri, psikolojik danışmanlık, güçlendirme, bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları, rehberlik hizmetleri, meslek edindirme kursları, eğitsel ve sosyo-kültürel faaliyetler, istihdam danışmanlığı gibi hizmetler ile; toplumun her kesiminden bireyin kendisini gerçekleştirmesini, aktif ve üretken olarak yaşama katılmasını amaçlayan mesleki çalışmalar yürütülmektedir.

Dezavantajlı birey ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin erişim kolaylığı esasıyla bir arada sunulduğu ve sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirildiği merkezlerdir.

 • Psiko-sosyal destek hizmetleri
 • Sosyal ekonomik destek hizmetleri
 • Psikolojik danışmanlık
 • Hukuki danışmanlık
 • Güçlendirme, farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları
 • Sosyo-kültürel faaliyetler ve eğitimler
 • Hane bazlı durum tespit çalışmaları
 • Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı
 • Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi
 • Kadın Sağlığı Eğitim Programı

Merkezlere yıl boyunca tüm iş günlerinde müracaat edilebilir.

Bağlı olduğunuz mahalleye göre başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Sosyal Hizmet Merkezleri ve Mahalle Dağılımı

 • Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi :

  Rasimpaşa - Fikirtepe – Dumlupınar – Hasanpaşa – Eğitim - Merdivenköy

 • 19 Mayıs Sosyal Hizmet Merkezi:

  Kozyatağı – 19 Mayıs – Bostancı – Suadiye – Sahrayıcedit – Erenköy -  Caddebostan

 • Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi:

  Osmanağa – Caferağa – Zühtüpaşa - Fenerbahçe - Feneryolu - Göztepe

 • Koşuyolu Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi:
   Acıbadem – Koşuyolu – Tüm mahallelerin hasta bezi, tekerlekli sandalye yönlendirmesi​ 
   
 • ​Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Bilgilendirme ve Danışmanlık Merkezi:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi 

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Adres: Rasimpaşa Mah. İskele Sokak No: 2 – Kadıköy

Telefon: 0216 349 11 89 - 0216 418 21 75

 • Kadın Dayanışma

Kadına yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek, kadın örgütlenmesi ve dayanışmasını güçlendirmek amacıyla hizmet veren Kadın Dayanışma, öncelikli olarak şiddete maruz kalan kadınlara bilgilendirme ve yönlendirme yapmakta, kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarını ve yerel yönetimlerde daha etkin olmalarını sağlamak amacıyla politikalar geliştirmektedir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koşuyolu Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi, engelli bireyler öncelikli olmak üzere, tüm bireylere (çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, mülteci, göçmen ve LGBTİ bireyler) eğitim, psikolojik danışmanlık, özel eğitim  ve  iş - istihdam gibi konularda hizmetlerin verildiği; sosyal ve ekonomik destek modellerinin uygulandığı; kent hayatına aktif katılımı destekleyici etkinliklerin düzenlendiği; bilgilendirici ve farkındalık sağlayan faaliyetlerin yürütüldüğü merkezdir.

Adres: Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari Cad. No:84 KADIKÖY

Telefon: 0 216 337 21 21

E-mail: [email protected]

 • Engelsiz Taksi – 4440081

Kadıköy ilçesinde yaşayan engelli bireylere, tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun olarak dizayn edilmiş özel donanımlı araçlarla, refakatçi eşliğinde, randevu sistemi ile ücretsiz olarak verilen ulaşım hizmetidir.

 • Özel Eğitim Danışmanlığı

Gelişimsel ve zihinsel yetersizliği olan çocuk/ergen/yetişkinlere bireysel eğitimlerle uygun destek sunulmakta, eğitsel değerlendirmelerle uygun yönlendirmeler yapılmakta; ailelere yönelik bilgilendirici çalışmalar yürütülmektedir.

 • Engelsiz İş ve İstihdam Birimi

Engelli bireylerin istihdama katılımının eşit yurttaşlık hakkının en temel göstergelerinden biri olduğu anlayışından hareketle, Engelsiz İş ve İstihdam Birimimizde bireylerin doğru, verimli ve uzun süreli istihdamları için danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri verilmektedir. Yeni bir istihdam modeli olarak birimimizde uygulanmaya başlanan Destekli İstihdam ve İş Koçluğu Modeli ile de engellilerin istihdamlarının arttırılması ve modelin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca engelli personel çalıştıran ve/veya çalıştırmak isteyen kuruluşlara yönelik farkındalık çalışmaları ile bilgilendirici, yönlendirici danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

 •  Sesli Kütüphane

Engelli bireylerin kullanımına uygun sesli ve metin kitapların üretildiği, Braille / kabartma baskı alınabilen, kitapların mekanik ses formatına dönüştürülebildiği, mürekkep baskılı metinlerin büyütülebildiği birimdir.

 Web: seslikutuphane.kadikoy.bel.tr

E-mail: [email protected]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 Mayıs Sosyal Hizmet Merkezi

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Adres: 19 Mayıs Mah. Bayar Cad. Sultan Sok. No:28

Telefon: 0216 411 48 33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Adres: Osmanağa Mah.Hasırcıbaşı Cad.No: 2 – Kadıköy

Telefon: 0216 349 61 67

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Bilgilendirme ve Danışmanlık Merkezi

Üreme sağlığı ve cinsel sağlık hak ve hizmetleri, uluslararası sözleşmelerde temel insan hakları arasında yer alan ve ulusal düzeyde sosyal bir hak olarak tanımlanan sağlık hakkı kapsamında değerlendirilmektedir. 

Cinsellik, kişinin kendisini cinsel bir varlık olarak nasıl deneyimlediğini ve ifade ettiğini tanımlar. Doğumla başlar ve kişinin yaşamı boyunca devam eden cinsellik, yaşamın doğal bir parçasıdır. ​​Cinsel sağlık, cinselliğe ve cinsel ilişkilere yönelik pozitif ve saygıya dayalı bir tutumun yanı sıra; onaya dayalı, ayrımcılıktan ve şiddetten uzak, haz veren ve güvenli cinsel deneyimler yaşarken kişinin bedensel, düşünsel ve toplumsal bütünlük içinde olmasıdır. Cinsel sağlığın korunabilmesi için; tüm insanların cinsel haklarına saygı duyulmalı, bu haklar korunmalı ve uygulanmalıdır. Üreme Sağlığı ise üreme sistemiyle alakalı tüm konularda fiziksel, zihinsel ve sosyal iyi oluşun tam olarak sağlandığı ve üremeyle ilgili hastalık veya zafiyetin olmayışıyla sınırlı kalmayan sağlıklı olma halidir. Üreme sağlığı,  kişilerin üreme süreçleri, fonksiyonları ve sistemleriyle ilgili olup insanların tatmin edici ve eşitlikçi, üreme özelliğine sahip olabilmesini ve ne zaman ve nasıl üreyeceklerine karar verme konusunda özgür kılınmalarını içerir. 

Cinsel haklar ve üreme sağlığı hakları temel insan haklarıdır. Bu  kapsamda  kurduğumuz CİSAM’da toplum sağlığını koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri ile sosyal hizmetler açısından bütüncül değerlendiriyoruz.  Cinsel sağlık ile ilgili yargılanmadan ve ayrımcılıktan uzak, eşitlik ve farklılıklara saygı prensibiyle hareket ederek insan onurunun, mahremiyetin ve kişisel bilgi gizliliğinin korunduğu çalışma ortamıyla doğru bilgiye erişmeniz için BURADAYIZ! 

 

CİSAM Hakkında 

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında cinsel sağlık/üreme sağlığıyla ilgili ulusal ve uluslararası sözleşmeler doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde herkesin cinsel sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. 

CİSAM, Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı (CSÜS) hizmetleri ve hakları konusunda ırk, etnisite, dil, inanç, yaş, sağlık statüsü, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim vb. farklar gözetilmeksizin başta kırılgan gruplar olmak üzere, Kadıköy’de yaşayan tüm bireylerin eşit ölçüde bilgi sahibi olmaları ve bu hizmetlerle haklara eşit ölçüde erişebilmelerine katkıda bulunmayı amaçlar. 

Yerel yönetimlerde, birey, grup ve toplum düzeyinde haklara erişimin sağlanması, cinsel sağlık/üreme sağlığı alanında interdisipliner, bütüncül hizmetler geliştirerek, Kadıköy ilçesinde ikamet eden vatandaşların çocuk, genç, kadın, LGBTİ+ eşit, kapsayıcı ücretsiz hizmetlere erişiminin sağlanması hedefler. 

CİSAM’da bir klinik psikolog, bir ebe/hemşire, bir sosyolog ve iki büro personeli hizmet vermektedir. Kadıköy Belediyesi Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği’nde görevli Kadın Doğum Uzmanı koordineli bir şekilde çalışan merkez, başvuran bireylerin bilgi ve danışmanlık almasının ardından Jinekolojik muayene, Ultrasonografi, Gebelik takibi ,RİA uygulaması, Crio uygulaması, Smear  ve HPV testi gibi, sağlık hizmetleri ile buluşması için gerek Kadıköy Belediyesi tarafından sağlanan gerekse de Kadıköy sınırları içindeki diğer sağlık kurumlarıyla işbirliği halindedir.

Nasıl Başvurabilirim?  Cinsel Sağlık/Üreme sağlığı kapsamında bilgilendirme, danışmanlık ve eğitim hizmetleri için hafta içi her gün mesai saatlerinde broşürün sonunda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz. 

Merkezin bütün hizmetleri; hak temelli çalışma prensibiyle bilimsel yöntemler doğrultusunda etik ilkeler gözetilerek ve gizlilik esasıyla verilmektedir. Onayınız doğrultusunda alınan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereklerine uygun olarak işlenmekte, korunmakta ve saklanmaktadır.

Nelerden Faydalanabilirim? 

Bireysel Danışmanlık alabilirsiniz: 

Bilgilendirme ve Danışmanlık Hizmeti

Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı alanında bilimsel ve güncel bilgi ve danışmanlık, 

Aile Planlanması,

Gebeliği önleyici yöntemleriyle ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık,

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı bilgi ve danışmanlık, 

Tanı öncesi ve sonrası takip,

Çocukların cinsel gelişimiyle ilgili bilgi ve danışmanlık,

Gebelik, lohusalık ve yenidoğan ile ilgili bilgi ve danışmanlık

Adet hijyeni ve adet döngüsü ile ilgili bilgi ve danışmanlık

Cinsel/Üreme sistemine ilişkin sağlık sorunları ile ilgili bilgi ve danışmanlık

Cinselliğin Anatomisi ve Fizyolojisi ile ilgili bilgi ve danışmanlık

Cinsel İşlev Bozuklukları ile ilgili bilgi ve danışmanlık

Eğitim ve Atölye Çalışmalarına katılabilirsiniz: Güvenli Annelik, Aile planlaması, Yenidoğan Sağlığı, Güvenli Cinsellik, Ergen Sağlığı, Çocukların Bedensel Söz Hakkı Eğitimi, Kadın Sağlığı Eğitim Programı, Flört  Şiddeti Farkındalık Atölyesi, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı v.b. eğitimleri ve atölye çalışmalarını web sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. 

Etkinliklere Katılabilirsiniz: Özel gün ve haftalarda düzenlenen alanında uzman kişilerin farklı konularda gerçekleştireceği seminerleri ve diğer aktiviteleri web sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. 

Yönlendirme Hizmeti

Kadıköy Belediyesi’ne ait sağlık merkezleri ile kamu sağlık kuruluşlarına tanı ve tedavisi için yönlendirme,

Cinsel/üreme sistemi ile ilgili sağlık sorunları ve cinsel işlev bozuklukları konusunda terapi ve sürekli danışmanlık hizmetleri için yönlendirme.

Psikolojik Danışmanlık Alabilirsiniz: Bireysel psikolojik danışmanlık ve çift terapisi danışmanlığı hizmetlerinden randevu alarak faydalanabilirsiniz.

Sosyal Destek Alabilirsiniz: Cinsel sağlığı koruyucu yöntem ve hizmetlere  erişimde yaşanan engelleri azaltmak için hijyenik ped, kondom v.b. desteklerden faydalanmak için başvurabilirsiniz. 

Merkez Veri İşleme Politikası: Cinsel haklar ve üreme sağlığı hakları temel insan haklarıdır. Merkez ırk, etnisite, dil, inanç, yaş, sağlık statüsü, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim vb. farkları gözetmeden insan onurunu ve mahremiyeti koruma politikasıyla ve etik ilkeler doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz anonim numara atanarak; ulusal ve uluslar arası sözleşmeler bağlayıcılığında işlenme, korunmakta ve saklanmaktadır. 
 

Daha fazla bilgi edinmek ve aklınızdaki sorular için aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. 

Adres:  Rasimpaşa Mah. Uzunhafız Sok. No:100 Kat:1 Kadıköy/İst. (Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği Üstü)

Telefon:  0216 414 31 86 - 0216 545 96 91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toplumsal Eşitlik Birimi

Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, sığınmacı, mülteci ve lgbti+ alanlarında çalışmalar yapan müdürlük ve birimlerimiz ile birlikte kurum politikası oluşturmaya, bu alanlarda çalışmalar yapmaya, bilgi, veri ve deneyim biriktirmeye; rehberlik, danışmanlık, savunuculuk, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunmaya çalışmaktadır.

Toplumsal eşitliğin belediye hizmet, plan ve programlarına yerleştirilmesi için belediyeye bağlı birim ve müdürlüklere yönelik farkındalık çalışmaları planlayarak bunların uygulanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Birden fazla uygulayıcı birimin birlikte yürütmesini gerektiren toplumsal eşitlik politikalarıyla ilgili olarak birimler arası toplantılar, atölyeler düzenleyerek, sürecin takibini ilgili kurul ve komisyonlarla birlikte yürütmektedir. Kadıköy Belediyesi sınırlarında toplumsal eşitliği gerçekleştirmeye, toplumsal eşitlik yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye yönelik olarak yerel karar alma süreçlerine ve karar mekanizmalarına katılımı artırıcı çalışmalar uygulamaktadır.

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Adres:Hasanpaşa Mah. Fahrettin Gökay Cad. No:2

Telefon:0216 542 50 00 Dahili: 1598

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Açık Gardırop 2. El Giysi Mağazası ve Anadolu’ya Yardım Birimi

Sosyal-ekonomik destek hizmeti kapsamında; kullanılabilir durumda olan 2. el oyuncak, kitap ve giysiler, hibe eden bireylerden alınarak temizlendikten sonra, desteğe ihtiyacı olan bireylere ulaştırılmaktadır. Kadıköylü gönüllüler tarafından temin edilen oyuncak, eşya, kitap, giysi türü ayni destekler ise Anadolu’ya gönderilmektedir. Açık Gardırop 2. El Giysi Mağazası ve Anadolu’ya Yardım Birimimize giysi,oyuncak, kitap,vb. bağışı yapmak isteyen kişiler yıl boyunca tüm iş günlerinde müracaat edebilir.

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Adres: Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sok. Sadıkoğlu Plaza 4 No: 2/3 - Kadıköy

Telefon: 0216 545 72 28

E-mail:[email protected]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kadın Sığınma Evi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yönlendirmesi  ile, fiziksel, cinsel, duygusal, sözel, sosyal ve ekonomik şiddet ve istismara uğrayan kadınların psiko- sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında, varsa çocuklarıyla birlikte geçici bir süre yatılı olarak kalabilecekleri merkezdir.

Şiddete uğruyorsanız veya tanık oluyorsanız lütfen ulaşın.

 • Alo Kadına Şiddet Hattı - 0216 349 9 349

Fiziksel, psikolojik, sosyal, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddet türlerine maruz bırakılan kadınları veya tanık olan bireyleri bilgilendiren ve ihtiyaç duydukları kaynaklara yönlendiren bir hattır.

Danışma ve dayanışma hizmeti vermekte olan bu hat, her türlü şiddet ve istismara maruz bırakılan kadınların psiko-sosyal, sosyo-ekonomik, hukuki ve sığınma sorunlarına yönelik yönlendirmeler yapmaktadır.

*08:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POTLAÇ Kadın Kooperatifi

2016 yılında hayata geçirilen Potlaç Projesi’nin nihai hedefi olan Potlaç Kadın Kooperatifi’nin kurulması ile birlikte, Potlaç Projesi faaliyet alanları kadın kooperatifi üzerinden faaliyetine devam etmektedir.

Adres: Feneryolu Mah. Bağdat Cad. No: 131  

Telefon: 0542 619 25 52 - 0542 619 25 53

E-mail: [email protected]

http://www.kadikoy.bel.tr/genel/potlac

 

 • Ayni- Nakdi Destekler:

Sosyo-ekonomik ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda, alışveriş kartı, tıbbi medical malzemeler, hasta yatağı, tekerlekli sandalye, bebek bezi, hasta bezi, 2. el giysi, 2. el eşya, eğitim materyali vb. sunulan ayni destekler ve asker ailelerine 4109 Sayılı Kanun kapsamında sunulan nakdi destek hizmetleridir.
 

 • Evde kişisel bakım hizmeti (kuaförlük hizmeti)

Evinden çıkamayan 65 yaş üstü, kronik sağlık sorunu olan veya engelli bireylere yönelik el-ayak tırnak bakımı/saç boyama/saç kesimi/sakal tıraşı uygulamalarını kapsayan destekleyici bir hizmettir.

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi

Adres:Rasimpaşa Mah. İskele Sokak No: 2 - Kadıköy

Telefon:0216 349 11 89 - 0216 418 21 75

 • Evde temizlik hizmeti

Fiziksel, psikolojik ya da yaşa bağlı nedenlerle günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmekte zorluk yaşayan 65 yaş üstü ve engelli bireylere yönelik, ev temizliği uygulamasını kapsayan destekleyici bir hizmettir.

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi

Adres:Rasimpaşa Mah. İskele Sokak No: 2 - Kadıköy

Telefon:0216 349 11 89 - 0216 418 21 75

 • Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

Bireylere, çocuklara, çiftlere yönelik hizmet veren psikolojik danışmanlık hizmeti, psikologlar tarafından kişinin yaşam içerisinde karşılaştığı güçlüklerle baş edebilme kapasitesini geliştirmek, duygusal sorunlarını iyileştirmek ve problemlerini etkin bir şekilde çözebilme becerilerini kazandırmak amacıyla hizmet vermektedir.

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi

Adres: Rasimpaşa Mah. İskele Sokak No: 2 - Kadıköy

Telefon: 0216 349 11 89 - 0216 418 21 75

 • Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Yurttaşların hukuki süreçleri hakkında bilgi alıp uyuşmazlıkların hukuki nitelikleri ve başvuru süreçleri ile ilgili danışmanlık hizmetini kapsayan ve randevu usulü verilen bir hizmettir.

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi

Adres: Rasimpaşa Mah. İskele Sokak No: 2 - Kadıköy

Telefon: 0216 349 11 89 - 0216 418 21 75

Eğitim ve Atölyeler:

 • Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP)

Kadınların yaşam ortamlarını iyileştirecek temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık kurumlarından koruyucu sağlık hizmet talep bilincinin arttırılması amacıyla yürütülen bir atölyedir. Kadın bedeni, cinsellik, doğurganlık, üreme sağlığı, temizlik ve beslenme, çocuk ve ergen gelişimi ve kadınların temel hakları konularını kapsamaktadır. 13 haftalık kapalı grup çalışması ile her hafta 90 dakikalık modüller ve görsel eğitim materyalleri eşliğinde uygulanmaktadır.

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi

Adres: Rasimpaşa Mah. İskele Sokak No: 2 - Kadıköy

Telefon: 0216 349 11 89 - 0216 418 21 75

 • Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı  

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP); kadınlar için geliştirilen, dönüştürücü ve bütünsel bir insan hakları eğitim programıdır. Yasal haklar ve kadın bakış açısını bir araya getiren program, kadınların hem özel (aile ilişkileri, cinsel ve doğurganlık hakları, toplumsal cinsiyete duyarlı ebeveynlik gibi) hem de kamusal (ekonomik haklar, siyasi haklar, örgütlenme ve adalete erişim) alanlardaki haklarını öğrenip sahip çıkarak güçlenmesini amaçlamaktadır. 

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi

Adres: Rasimpaşa Mah. İskele Sokak No: 2 - Kadıköy

Telefon: 0216 349 11 89 - 0216 418 21 75

 • Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi

Toplumsal cinsiyet, şiddet türleri ve güvenli ilişki kavramları üzerinden;

Toplumsal algılarımızı tartışmaya açmak, doğru bildiğimiz inanışları sorgulamak, dilimizi ve davranışlarımızı dönüştürmek ve kavramların adını koymak için gençlerle birlikte yürüttüğümüz atölye çalışmasıdır. Lise ve üniversite öğrencilerini hedeflenmektedir.. Sosyal Hizmet Merkezimizde düzenlediğimiz atölyelerin yanı sıra kurumsal ilişki kurduğumuz okullarla da faaliyet sürdürülmekteyiz.

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi

Adres: Rasimpaşa Mah. İskele Sokak No: 2 - Kadıköy

Telefon: 0216 349 11 89 - 0216 418 21 75

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü
E. Duygu ADIGÜZEL
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: (0216) 411 48 33
Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı