Türkiye Belediyeler Birliği


 

Türkiye Belediyeler Birliği

Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye’de bütün belediyelerin doğal üye olduğu bir mahalli idare birliğidir. Kadıköy Belediyesi’nin 2002 yılı itibarıyla üyesi olduğu Türkiye Belediyeler Birliği; belediyelerin çağdaş belediyecilik hizmeti vermeleri yönünde giderek artan ve karmaşıklaşan görev ve sorumluluklarını etkin ve verimli şekilde yerine getirmeleri için gerekli olan eğitim, danışmanlık, bilgi ve deneyim paylaşımı, teknik destek gibi ihtiyaçlarını karşılamak, merkezi yönetim kurumları ile ulusal ve uluslararası platformlarda onları temsil etmek, hak ve çıkarlarını korumak amacıyla kurulmuştur. Türkiye Belediyeler Birliği; yurt içi ve yurt dışında belediyeleri temsil etmeyi, bu kapsamda yerel yönetimler alanında faaliyette bulunan kurum, kuruluş, birlik, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlara üye olmayı, belediyelerin uluslararası ilişki ve işbirliklerini desteklemeyi ve uluslararası ağlara erişimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Link: http://www.tbb.gov.tr/

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı