Tarihi Kentler Birliği


Tarihi Kentler Birliği

Tarihi Kentler Birliği; tarihin ve kültürel dokunun korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kimlikli kentlerde kimlikli bireyler olarak yaşama isteği konusunda yerel yönetimlerin ortak hareket etme bilinci ve isteği üzerine 22 Temmuz 2000 tarihinde Bursa’da 52 belediyenin katılımıyla kurulmuştur. Tarihi Kentler Birliği, 2001 yılında Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nin 12. üyesi olmuştur. Tarihi Kentler Birliğinin halihazırda 455 üyesi bulunmaktadır.

Link: http://www.tarihikentlerbirligi.org

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı