İklim Değişikliği ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi


 

(Covenant of Mayors for Climate & Energy)

İklim Değişikliği ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi

Avrupa Birliği bünyesinde 2020 yılına kadar CO2 emisyonunu %20 oranında azaltmayı hedefleyen bir girişim olan Belediye Başkanları Sözleşmesi, bu amacı gerçekleştirmek için enerjiyi etkin kullanmayı hedefleyen ve dönüştürülebilir enerji kaynaklarını kullanmayı teşvik eden sivil bir hareket olarak Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İklim değişikliği rejiminin 2020 sonrası çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması’nın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 21. Taraflar Konferansında kabul edilmesi ile; endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasen küresel sıcaklık artışının 2°C’nin olabildiğince altında tutulması uzun dönem hedef olarak belirlenmiş ve Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin 2020 yılı %20 azaltım hedefi, 2030 yılı %40 azaltım hedefi olarak güncellenmiştir.

Kadıköy Belediyesi, 2009 yılından beri, iklim değişikliği ile mücadele konusunda sürdürdüğü çalışmalarıyla ve öncü projeleriyle kendi ülkesindeki yerel yönetimlere örnek teşkil etmektedir. Aynı yıl Bölgesel Çevre Merkezi (REC) koordinasyonunda İklim Dostu Kentler Kampanyası iyi niyet belgesini imzalamasıyla birlikte iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını başlatmış; bu yıldan sonra hazırladığı kurumsal stratejik planlarına iklim değişikliği ile mücadeleyi, kurumsal ve ilçe ölçeğinde kaynak verimliliğini ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını destekleyen stratejik hedefler ve faaliyetler koymuştur.

Kadıköy Belediyesi, 2012 yılında Belediye Başkanları Sözleşmesini imzalamış ve CO2 emisyonunu %20 oranında azaltmaya yönelik taahhütlerini yerine getirmek üzere çeşitli çalışmalar yürütmüştür. İklim değişikliği alanındaki çalışmalarını küresel hedefler doğrultusunda gerçekleştirmek üzere Kadıköy Belediyesi, revize edilen Belediye Başkanları Sözleşmesini 2019 yılında imzalayarak CO2 emisyonunu 2030 yılına kadar %40 oranında azaltmayı taahhüt etmiştir.

Link: https://www.covenantofmayors.eu/

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı