Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı


(World Health Organization Global Network of Age-Friendly Cities and Communities-GNAFCC)

Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı

 

Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kentler ve Topluluklar Küresel Ağına (GNAFCC) 2016 yılında Kadıköy Akademi tarafından Kadıköy Belediyesi adına Avrupa bölgesi kapsamında yapılan üyelik başvurusu kabul edilmiş ve Kadıköy Belediyesi; 18 Şubat 2016 tarihi itibarıyla bu ağa üye olmuştur.

Yaşlı Dostu Kent, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ); toplumlarda aktif ve sağlıklı yaşlanmayı sağlamayı amaçlayan uluslararası bir girişim olarak tanımlanmıştır. Yaşlı dostu kent değer ve ilkeleri üzerinde ve DSÖ’nün Avrupa Bölgesindeki sağlık ve refah politikalarının çerçevesini oluşturan “Sağlık 2020” uyarınca 2012-2020 dönemi için oluşturulan, Avrupa’da sağlıklı yaşlanmaya ilişkin DSÖ Stratejisi ve Eylem Planı üzerinde mutabık olan ve giderek artan sayıdaki kent ve topluluklardan oluşan “Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kentler ve Topluluklar Küresel Ağı”nın öncelikli amacı; ağ üyesi şehirler ve topluluklar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamaktır.

 

Link: https://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/en/

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı