Veteriner İşleri Müdürlüğü

1. Hayvan, insan ve çevre sağlığının korunması
2. Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla (zoonozlarla) mücadele ve koruyucu hekimlik
3. Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve kayıt altına alınması
4. Veteriner poliklinik hizmetleri
5. Vektör mücadelesi ve ilaçlama hizmetleri
6. Sahipli ev ve süs hayvanlarının kayıt altına alınması
7. Gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinin kontrol ve denetimi
8. Petshop ile hayvan satış yerlerinin denetimi ve sahipli hayvan şikayetlerinin kontrol ve denetimi
9. Çalışma alanımıza giren konularda işyerlerine ve tüm halka yönelik bilinç düzeyini artıracak eğitim seminerleri düzenlenmesi, kitap ve broşür hazırlayıp bastırarak dağıtılması ile sosyal ve kültürel faaliyet- lerin düzenlenmesi.

Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda yazılı kanunlarla belirlenmiştir.

» 5393 sayılı Belediye Kanunu
» 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
» 6343 sayılı Veteriner Hekimliği İcrasına Dair Kanun
» 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Müdürlüğümüze bağlı Geçici Hayvan Bakım Merkezi ile Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezinde sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tanı, tedavi, operasyon, aşılama, kısırlaştırma, işaretleme, mikroçip uygulama, kayıt ve sahiplendirme gibi hekimlik faaliyetleri yürütülmektedir. Sahipli hayvanlarda ise sadece belediye kayıt işlemleri yapılmaktadır. Denetim ve Kontrol Birimimizce gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde, kişisel bakım işyerleri ile petshop ve benzeri hayvan satış noktalarında gerekli kontrol ve denetimler yapılmakta, sahipli hayvan şikayetleri ise denetim komisyonunca denetlenerek işlem yapılmaktadır. Vektörlerle Mücadele Birimimizde her türlü kent zararlıları (vektörler) ile mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

 

Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün Yönetmeliğine Buradan bakabilirsiniz.

Neden Hamamböceği Kontol Projesi ? 
Hamamböcekleri günlük yaşamda birçok alanda sıklıkla karşımıza çıkan bir zararlı türüdür. Yaydığı hastalıklar, gıda güvenliği ve hijyen açısından taşıdığı  riskler nedeniyle hamamböcekleri şehirsel alanlarda yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyerek halk sağlığını riske atmaktadır. 
2015 yılı Kadıköy Belediyesi’ne gelen vektör şikayetlerinde en fazla şikayete neden olan türler arasında hamamböceğinin  ikinci sırada olduğu konusunda bilgi alınmıştır. 
Halk üzerinde rahatsızlık yaratan; spreyleme gibi yöntemlerle kalıcı olarak çözülemeyen şehirsel alanda yoğun olarak bulunan hamamböceği probleminin çözümü için  Goliath Gel  uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

PROJE HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN PDF DOSYASINI İNDİRİNİZ... 

GEÇİCİ HAYVAN BAKIM MERKEZİ 

Ataşehir’de 27.02.1999 tarihinde kurulan Geçici Hayvan Bakım Merkezimiz 500 hayvan kapasitesine sahiptir. 3400 metrekare kapalı, 6000 metrekare açık gezinti alanından oluşan barınakta 1 yemek toplama, 1 Hayvan Toplama ve 1 Hayvan Nakil aracı olmak üzere 3 adet aracımız (kamyonet) mevcuttur. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa uygun olarak, Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile işbirliği yapılarak İlçemiz sınırları içersinde başıboş işaretsiz (kulak küpesiz) hayvanları barınağa toplayıp aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarının yapılması organize edilmekte, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda gerekli  aşı, muayene, tedavi ve operasyonların yapılması sağlanmakta, ayrıca ısırma vakaları takip edilerek, ısırılan kişilerin sağlık kuruluşuna sevki sağlanmaktadır. 

Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi Adresi: Turgut Özal Bulvarı, TEM Otoyolu Yanyol Sonu, Ümraniye / İstanbul

(0216) 415 67 61 - (0216) 499 83 90

 

SAHİPSİZ HAYVANLAR REHABİLİTASYON VE EĞİTİM MERKEZİ

Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezimizde sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve zoonoz hastalıklarla (Hayvanlardan hayvanlara ve insanlara geçen hastalıklar) mücadele kapsamında tüm hayvanlara muayene, teşhis, tedavi, aşılama, ameliyat, kayıt, mikroçiplendirme gibi hizmetler yapılmaktadır. Sahipsiz hayvanlar için sadece karma aşı ücretli olup, diğer işlemler ücretsiz yapılmaktadır. Sahipli hayvanlarda ise sadece belediye kayıt işlemi yapılmaktadır. Merkezimizde;

2 adet kedi, 2 adet köpek olmak üzere 4 adet tam teşekküllü muayene odaları,

1 adet kedi, 1 adet köpek olmak üzere 2 adet yoğun bakım üniteli acil müdahale odası,

1 adet ultrasonografi odası,

2 adet tam teşekküllü ameliyathane,

40 kafesli kedi operasyon sonrası rehabilitasyon ve tedavi odası,

10 kafesli köpek operasyon sonrası rehabilitasyon ve tedavi merkezi,

Osteosentez (kırık) operasyon seti,

Diş ünitesi, hemogram ve biyokimya laboratuar hizmeti ile 4 Adet Veteriner Hekim, 1 Adet Veteriner Teknikeri, 3 Adet Veteriner Yardımcı Personeli, 2 Adet Kayıt Elemanı, 2 Adet Temizlik Personeli ve 1 Adet Teknik Personel olmak üzere toplam 13 personel ile hizmet vermektedir.

Bilgilerinize.

 

EV HAYVANLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI 

Kadıköy Belediye Meclisimizin 15.10.2008 tarih, 2008/158 sayılı kararı gereği, İlçemiz dahilindeki sahipli ev ve süs hayvanlarına (kedi-köpek için )sahipleri tarafından mikroçip taktırılması zorunlu hale getirilmiştir. Mikroçiplenmiş ve ilk kuduz aşıları yapılmış kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarına ait kimlik kartları (aşı kartları) ile Belediyemizin Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ne başvurduklarında elektronik ortamda kayıt altına alınarak, Sahipli Hayvan Kimlik Kartı verilmektedir.

Adres: Merdivenköy Mah. Merdivenköy Cad. No:22/1 (Merdivenköy Poliklinikleri Arkası) Kadıköy-İST.     
Ayrıntılı Bilgi için Tel : 0 216 325 17 32, 0 216 629 85 35-36 

 

DENETİM VE KONTROL BİRİMİ 

1- Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılan maddeler dışındaki, insanlar tarafından yenilen veya içilen her türlü madde gıda maddesi olarak tanımlanmaktadır.  Bu kadar geniş yelpazedeki ve çeşitlilikteki gıda maddelerinin birincil üretimden tüketimine kadarki her aşamasında güvenliğinin sağlanması halk sağlığı açısından vazgeçilmez öneme sahiptir. Gıda güvenliği, kısaca '' çiftlikten çatala '' veya '' tarladan sofraya '' şeklinde özetlenen gıda maddelerinin birincil üretimi, işlenmesi, ambalajlanması, paketlenmesi, depolanması, dağıtımı, satışı, tüketimi gibi tüm aşamaları kapsayan çok geniş bir konudur. Bu temelde Kadıköy Belediyesi Veteriner, Sağlık ve Zabıta Müdürlükleri elemanlarımızdan oluşan Gıda Denetim Ekipleri oluşturularak, belediye sınırlarımız dahilindeki tüm gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, işleyen, depolayan, dağıtan, toplu tüketime  sunan veya satan büfe, lokanta, fırın, pastane, kasap, market gibi işyerlerinde kontrol ve denetimler yapılmaktadır. Bu  çalışmalarımızla işyerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartların kontrolü yanında gıda güvenliğinin ve  tüketicinin korunmasını sağlamak, gıda üreticisinin, satış yeri ilgililerinin ve tüketicinin bilgi ve bilinç seviyesini arttırmak hedeflenmektedir. 

2- 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, Müdürlüğümüze gelen hayvan hakları ihlallerine yönelik bildirimler titizlikle incelenmekte; Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yetki devri yapılmak suretiyle yetkilendirilmiş ve Müdürlüğümüzde görev yapmakta olan denetim elemanlarımızca bu Kanunun hükümlerine uyulup uyulmadığı denetlenmekte; ve denetim esnasında söz konusu Kanuna muhalefet edildiğinin tespiti halinde ilgililer hakkında idari yaptırımlar uygulanarak idari para cezaları kesilmektedir. Ayrıca özel mülklerde (apartman daireleri, bahçe vs.) bakılmakta olan sahipli evcil hayvanlardan kaynaklanabilecek çevresel gürültü, kötü koku vs. şikayetlerin Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu hususlarda Müdürlüğümüzce görev, yetki ve sorumluluk bakımından herhangi bir yasal işlem yapılamadığına dair gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

 

VEKTÖRLERLE MÜCADELE BİRİMİ  

Kentsel yerleşim alanlarında çevre ve halk sağlığının korunmasında, bulaşıcı ve salgın hastalıkların insanlar ve hayvanlar arasında hızla yayılmasına neden olan ve genel olarak vektör ismiyle anılan canlılarla mücadele önemli bir yer tutmaktadır. Hamam böcekleri, bit, pire, kene ve kemiriciler (fare, sıçan v.s) gibi vektör canlılar vücutlarında taşıdıkları sıtma, sarı humma, hepatit, tifo, dizanteri, leptospirozis, kuş gribi, kırım kongo kanamalı ateşi, H1N1 virüsü (Domuz Gribi) gibi birçok hastalık etkenini insanlara ve diğer zararsız canlılara bulaştırabilmektedir. 
Tüm bunlarla mücadele amacıyla Merkezimiz Büyükşehir ile koordineli olarak yıllık çalışma programları oluşturmakta ve belediye sınırlarımız dahilinde tespit edilmiş olan dereler, su kuyuları, fosseptik, inşaat ve bodrum suları gibi sivrisinek üremelerine müsait noktalarda Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nun önerileri doğrultusunda ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır.
Kültürel mücadele kapsamında afiş, broşür vs. hazırlanıp bastırılarak dağıtılmaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde, resmi kuruluşlara ait binalarda dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır.
Sivrisinek ve karasinek mücadelesi ücretsiz olup, larva ve uçkun mücadelesi Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.
Müdürlüğümüzce haşerelere karşı mücadele hizmeti, sadece ortak kullanım alanlarındaki kısımlara yönelik verilmekte (kömürlük, sığınak, bodrum, apartman boşluğu, merdiven arası, çatı, kalorifer daireleri), daire içlerine girilmemektedir. Gayrimenkule ait ortak yerlerdeki haşerelere (pest)  karşı  mücadele hizmeti, Belediye Meclisi tarafından belirlenen fiyatlara göre ve halk sağlığına uygun biyosidal ürünlerle yapılmaktadır. Uygulama ücretleri metrekare bazında hesaplanmaktadır. 100 m2 'ye kadar olan yerler için 176 TL (KDV Dahil) 100 m2 'den fazla her m2 için 1,76 KRŞ(KDV Dahil) alınmaktadır. Gayrimenkule ait ortak yerlerin kapalı kısımları için hizmeti almak isteyen vatandaşlarımızın Kadıköy Belediyesi Hasanpaşa Merkez Hizmet Binasında Veteriner İşleri Müdürlüğüne şahsen başvurarak Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine ödeme yapması gerekmektedir.

Vektörlerle Mücadele Birimi'ne  hafta içi her gün mesai saatleri arasında, 0216-327 72 81 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Veteriner İşleri Müdürü
Ali İhsan METE
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: 0216 542 50 00
Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı