Veteriner İşleri Müdürlüğü

1. Hayvan, insan ve çevre sağlığının korunması
2. Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla (zoonozlarla) mücadele ve koruyucu hekimlik
3. Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve kayıt altına alınması
4. 1.Basamak Veteriner Sağlık Hizmetleri
5. Vektör mücadelesi ve ilaçlama hizmetleri
6. Gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinin kontrol ve denetimi
7. Çalışma alanımıza giren konularda işyerlerine ve tüm halka yönelik bilinç düzeyini artıracak eğitim seminerleri düzenlenmesi, kitap ve broşür hazırlayıp bastırarak dağıtılması ile sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.

Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda yazılı kanunlarla belirlenmiştir.

» 5393 sayılı Belediye Kanunu
» 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
» 6343 sayılı Veteriner Hekimliği İcrasına Dair Kanun
» 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Müdürlüğümüze bağlı Geçici Hayvan Bakım Merkezi ile Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezinde sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tanı, tedavi, operasyon, aşılama, kısırlaştırma, işaretleme, mikroçip uygulama, kayıt ve sahiplendirme gibi hekimlik faaliyetleri yürütülmektedir. Sahipli hayvanlarda ise sadece belediye kayıt işlemleri yapılmaktadır. Denetim ve Kontrol Birimimizce gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde, kişisel bakım işyerleri ile petshop ve benzeri hayvan satış noktalarında gerekli kontrol ve denetimler yapılmakta, hayvan hakları ihlallerine ilişkin şikayetler ise dış paydaşlarla (Kaymakamlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü) birlikte ilgili komisyonca değerlendirilerek yasal işlemleri yapılmaktadır. Vektörlerle Mücadele Birimimizde her türlü kent zararlıları (vektörler) ile mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

 

Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün Yönetmeliğine buradan bakabilirsiniz.

Neden Hamamböceği Kontol Projesi ? 
Hamamböcekleri günlük yaşamda birçok alanda sıklıkla karşımıza çıkan bir zararlı türüdür. Yaydığı hastalıklar, gıda güvenliği ve hijyen açısından taşıdığı  riskler nedeniyle hamamböcekleri şehirsel alanlarda yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyerek halk sağlığını riske atmaktadır. 
2015 yılı Kadıköy Belediyesi’ne gelen vektör şikayetlerinde en fazla şikayete neden olan türler arasında hamamböceğinin  ikinci sırada olduğu konusunda bilgi alınmıştır. 
Halk üzerinde rahatsızlık yaratan; spreyleme gibi yöntemlerle kalıcı olarak çözülemeyen şehirsel alanda yoğun olarak bulunan hamamböceği probleminin çözümü için  Goliath Gel  uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

PROJE HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN PDF DOSYASINI İNDİRİNİZ... 

 

GEÇİCİ HAYVAN BAKIM EVİ

27.02.1999 tarihinde kurularak faaliyete geçen Geçici Hayvan Bakımevimiz 400 hayvan kapasitesine sahip olup, 3400 metrekare kapalı, 6000 metrekare açık gezinti alanından oluşmaktadır. Bakımevimizde 2 adet modifiye edilmiş Hayvan Nakil Aracı ile 2 adet çok amaçlı kamyonet olmak üzere 4 adet aracımız (kamyonet) mevcuttur. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa uygun olarak, Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve gönüllüleri ile işbirliği yapılarak ilçemiz sınırları dahilinde sahipsiz, işaretsiz (kulak küpesiz) veya bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımevimize nakli sağlanarak gerekli rehabilitasyon işlemleri yapılmaktadır. Rehabilitasyon süreci tamamlananlar ilgili yasalar gereğince sahiplendirilemedikleri takdirde birim sorumlusu veteriner hekim kararı ile tekrar alındıkları ortamlara işaretlenerek bırakılmaktadır. Sahiplendirme formu düzenlenerek sahiplendirilen hayvanlar ise gerekli aşı ve sağlık karneleri düzenlenip mikroçiplenerek kayıt altına alınmakta ayrıca gerekli yasal kayıt işlemlerinin tamamlanması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yönlendirilmektedir.

Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Adresi: Turgut Özal Bulvarı, TEM Otoyolu Yanyol Sonu, Ümraniye / İstanbul

İrtibat Telefon Numaraları; (0216) 415 67 61 - (0216) 499 83 90

 

SAHİPSİZ HAYVANLAR REHABİLİTASYON VE EĞİTİM MERKEZİ

Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezimizde ilçe sınırlarımız dahilindeki sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu (aşılama, kısırlaştırma, işaretleme, kayıt ve sahiplendirme) ve zoonoz hastalıklarla (Hayvanlardan hayvanlara ve insanlara geçen hastalıklar) mücadele kapsamında tüm sahipsiz hayvanlara muayene, teşhis, tedavi, aşılama, ameliyat, kayıt, mikroçiplendirme gibi hizmetler yapılmaktadır. Sahipli hayvanlara yönelik ilgili yasa ve yönetmelikler gereğince herhangi bir veteriner sağlık hizmeti verilmemektedir.

Merkezimizde;

2 adet kedi, 2 adet köpek olmak üzere 4 adet tam teşekküllü muayene odaları,

1 adet kedi, 1 adet köpek olmak üzere 2 adet yoğun bakım üniteli acil müdahale odası,

1 adet ultrasonografi odası,

3 adet tam teşekküllü ameliyathane,

40 kafesli operasyon sonrası rehabilitasyon ve tedavi odası,

 

Osteosentez (kırık) operasyon seti,

1 adet modifiye edilmiş hasta hayvan nakil aracı,

Diş ünitesi, hemogram ve biyokimya laboratuar hizmeti ile 4 Adet Veteriner Hekim, 1 Adet Veteriner Teknikeri, 4 Adet Hayvan Bakımı ve Yardımcı Personeli, 2 Adet Kayıt Elemanı, 2 Adet Temizlik Personeli ve 1 adet şoför olmak üzere toplam 14 personel ile hizmet vermektedir.

 

Adres: Merdivenköy Mah. Merdivenköy Cad. No:22/1 Kadıköy-İST.     
Ayrıntılı Bilgi için Tel : 0 216 629 85 35-36 

 

ÖNEMLİ DUYURU:

-Randevu sistemi her pazartesi  09:15 de aktif olacaktır.

- Randevular pazartesiden pazartesiye alınabilecektir. (pazartesiden sonraki 5 günü  kapsayacaktır. Hafta sonu hariç)

- Alınan randevular Merdivenköy Mahallesinde bulunan "Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezimiz" için geçerlidir.

 

 

 

 

EV HAYVANLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI 

Adres: Merdivenköy Mah. Merdivenköy Cad. No:22/1 (Merdivenköy Poliklinikleri Arkası) Kadıköy-İST.     

Ayrıntılı Bilgi için Tel : 0 216 325 17 32, 0 216 629 85 35-36 

 

DENETİM VE KONTROL BİRİMİ 

1- Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılan maddeler dışındaki, insanlar tarafından yenilen veya içilen her türlü madde gıda maddesi olarak tanımlanmaktadır.  Bu kadar geniş yelpazedeki ve çeşitlilikteki gıda maddelerinin birincil üretimden tüketimine kadarki her aşamasında güvenliğinin sağlanması halk sağlığı açısından vazgeçilmez öneme sahiptir. Gıda güvenliği, kısaca '' çiftlikten çatala '' veya '' tarladan sofraya '' şeklinde özetlenen gıda maddelerinin birincil üretimi, işlenmesi, ambalajlanması, paketlenmesi, depolanması, dağıtımı, satışı, tüketimi gibi tüm aşamaları kapsayan çok geniş bir konudur. Bu temelde Kadıköy Belediyesi Veteriner, Sağlık ve Zabıta Müdürlükleri elemanlarımızdan oluşan Gıda Denetim Ekipleri oluşturularak, belediye sınırlarımız dahilindeki tüm gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, işleyen, depolayan, dağıtan, toplu tüketime  sunan veya satan büfe, lokanta, fırın, pastane, kasap, market, semt pazarları gibi işyerlerinde kontrol ve denetimler yapılmaktadır. Bu  çalışmalarımızla işyerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartların kontrolü yanında gıda güvenliğinin ve  tüketicinin korunmasına katkı sağlamak, gıda üreticisinin, satış yeri ilgililerinin ve tüketicinin bilgi ve bilinç seviyesini arttırmak hedeflenmektedir. 

2- 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, Müdürlüğümüze gelen hayvan hakları ihlallerine yönelik şikayet ve bildirimler titizlilikle incelenmekte; Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sekreteryalığında oluşturulan komisyonca değerlendirilmek üzere gerekli koordinasyon sağlanmaktadır. Ayrıca özel mülklerde (apartman daireleri, bahçe vs.) bakılmakta olan sahipli evcil hayvanlardan kaynaklanabilecek çevresel gürültü, kötü koku vs. şikayetlerin Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu hususlarda Müdürlüğümüzce görev, yetki ve sorumluluk bakımından herhangi bir yasal işlem yapılamadığına dair gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

 

VEKTÖRLERLE MÜCADELE BİRİMİ  

Kentsel yerleşim alanlarında çevre ve halk sağlığının korunmasında, bulaşıcı ve salgın hastalıkların insanlar ve hayvanlar arasında hızla yayılmasına neden olan ve genel olarak vektör ismiyle anılan canlılarla mücadele önemli bir yer tutmaktadır. Sivrisinekler, karasinekler, hamam böcekleri, bit, pire, kene ve kemiriciler (fare, sıçan v.s) gibi vektör canlılar vücutlarında taşıdıkları sıtma, sarı humma, hepatit, tifo, dizanteri, leptospirozis, kuş gribi, kırım kongo kanamalı ateşi, H1N1 virüsü (Domuz Gribi) gibi birçok hastalık etkenini insanlara ve diğer zararsız canlılara bulaştırabilmektedir. 
Tüm bunlarla mücadele amacıyla Merkezimiz Büyükşehir ile koordineli olarak yıllık çalışma programları oluşturmakta ve belediye sınırlarımız dahilinde tespit edilmiş olan dereler, su kuyuları, fosseptik kuyular, inşaat ve bina altı bodrum suları gibi sivrisinek üremelerine müsait noktalarda; drenajı veya fenni ıslahı mümkün olmayan yerlerde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nun önerileri doğrultusunda hedef canlı dışındaki canlılara zarar vermeyen biyosidal ürünlerle ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır.

Kentlerdeki sivrisinek üreme kaynaklarının büyük bir bölümünü insan eliyle yapay olarak oluşturulduğu dikkate alındığında kültürel mücadele kapsamında toplumun genelinde konu ile ilgili bilinç seviyesinin arttırılması amacıyla afiş, broşür vs. hazırlanıp bastırılarak dağıtılmakta aynı zamanda sosyal medya kanallarından da faydalanılarak gerekli bilgilendirme birimimizce yapılmaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde, resmi kuruluşlara ait binalarda dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır.

Müdürlüğümüzce haşerelere karşı mücadele hizmeti, sadece ortak kullanım alanlarındaki kısımlara (kömürlük, sığınak, bodrum, apartman boşluğu, merdiven arası,  kalorifer daireleri)  yönelik verilmekte olup, daire içlerine girilmemektedir. Gayrimenkule ait ortak yerlerdeki haşerelere (pest)  karşı  mücadele hizmeti, her yıl için Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesine göre ve halk sağlığına uygun biyosidal ürünlerle yapılmaktadır. Uygulama ücretleri metrekare bazında hesaplanmaktadır. 2021 takvim yılında 100 m2 'ye kadar olan yerler için 176 TL (KDV Dahil) 100 m2 'den fazla her m2 için 1,76 KRŞ(KDV Dahil) alınmaktadır. Gayrimenkule ait ortak yerlerin kapalı kısımları için hizmeti almak isteyen vatandaşlarımızın Kadıköy Belediyesi Hasanpaşa Merkez Hizmet Binasında Veteriner İşleri Müdürlüğüne şahsen başvurarak Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine ödeme yapması gerekmektedir.

Detaylı bilgi ve hizmet almak için Vektörlerle Mücadele Birimimize  hafta içi her gün mesai saatleri arasında, 

0216-327 72 81 numaralı telefondan ulaşılmaktadır.

 

Veteriner İşleri Müdürü
Ali İhsan METE
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: 0216 542 50 00
Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı