Özel Kalem Müdürlüğü

Müdürlüğümüz, 29.11.2005 tarihindeki Belediye ve bağlı kuruluşları norm kadro ilke ve kararları çerçevesinde ve Belediye Meclisinin 06.10.2006 tarih ve 154 sayılı Kararı ile kurulmuştur. Belediye Başkanına bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir. 

Özel Kalem Müdürlüğü; Evrak Bürosu, Başkanlık Sekreterya, Çocuk Yuvaları ve Kreşler ile Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi’nden teşkil edilmiştir. 

Başkan ile halk arasında köprü konumunda olan Müdürlüğümüz; kamu hizmetlerinin sunumu ve kalitesini artırmak, vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak, Kadıköylülerin yaşam biçimlerini eğitsel, kültürel ve sanatsal açıdan renklendirmek ve belediye hizmetlerimiz yürütülürken diğer Müdürlüklerimizle koordine olarak, iş ve işlemleri Başkan adına takip etmek görevlerini üstlenmiştir.

Kadıköylülerin belediye ile ilgili her türlü istek, şikayet ve dileklerini tüm Müdürlüklerimizle birlikte değerlendirerek, halkın yerel yönetime doğrudan katılımını sağlamak için gerekli çalışmaları organize ve koordine etmek görevleri ile Kadıköy Belediyesi kurumsal kimliğinin toplumla paylaşılmasını sağlayan çalışmaları da yürütür.

Müdürlüğümüz;

a) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye’de hizmet veren tüm Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu Müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmekten,
b) Belediye Başkanı’nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri ve önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Başkan’a bildirmek; bu gibi törenlere Belediye Başkanı’nın iştirak etmesini temin etmek, iştirak edemediği programlarda başkan adına protokol gereklerini yerine getirmekten,
c) Başkan’ın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak; Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları düzenlemek ve yaymaktan,
d) Belediye Başkanı’nı yurtiçi ve yurtdışından ziyarete gelen konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını sağlamaktan,
e) Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmaktan sorumludur.

Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

EVRAK BÜRO

a) Belediye Başkanı’nın resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek,
b) Belediye Başkanına ve Müdürlüğe gelen evrakın giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak,
c) Belediye Başkanı’nın imzalaması, onaylaması gereken evrakın sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
d) Belediye Başkanı adına Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesi’ni kullanmak,
e) Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak takip etmek ve sonuçları hakkında ilgililerine bilgi vermek,
f) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

 

SEKRETERYA

a) Başkanlık Makamına gelen günlük telefon trafiğinin kontrol edilmesi, taleplerin değerlendirilmesi, sorunların çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere aktarım yapılması ve konunun takip edilerek ilgilisine geri dönüşlerin yapılmasından,
b) Belediye Başkanı’nın vatandaşlar ile kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda randevu ve programlarını yapmak, takip etmek, görüşmelerin gerçekleşmesini sağlamaktan,
c) Belediye Başkanının katılmadığı organizasyonlara Başkanlık makamı adına mesaj, çelenk ya da çiçek gönderilmesini takip etmekten,
d) Belediye Başkanı’nın günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak, güncel halde tutulmasını sağlamak ve takibini yapmaktan sorumludur.

KADIKÖY BELEDİYESİ GÖNÜLLÜ EĞİTİM VE DANIŞMA MERKEZİ

Gönüllü Merkezimiz öncelikle gönüllü olma talebiyle gelen Kadıköylü vatandaşlarımız için adım adım gönüllülük işlemlerini uygular. Gönüllü merkezlerimiz ve gönüllü evlerimiz; bireylerin iletişim becerilerini, kendini tanıma tanıtma becerilerini toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını kendi hür iradeleriyle Kadıköy halkına sunmasına destek olmak amacı ile hizmet vermektedir. Düzenli olarak toplantılar yapılmakta ve halkımızın sorunları için yerinde tespitler yapıp, çözüm önerileri üretmek ve Belediye ile köprü kurarak, Kadıköylüler için etkin ve faydalı olabilecek proje ve çalışmaları planlayarak, yürütülmesini hedeflemektedir.

 

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇOCUK YUVALARI

Hasan Ali Yücel Çocuk Yuvası

Adres: Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Rıfkı Bey Sk. No: 13 Kadıköy/İSTANBUL

Telefon: 0 (216) 463 70 06

E-posta: [email protected]

Yuva Sorumlusu: Özlem ÖZTÜRK

 

Mevhibe İnönü Çocuk Yuvası

Adres: Rasimpaşa Mah. Taşköprü Sk. No:12 Kadıköy/İSTANBUL

Telefon: 0 (216) 418 61 04 – 0 (216) 418 61 03

 E-posta: [email protected]

Yuva Sorumlusu: ÖZLEM YAYLA

 

Fenerbahçe Parkı Çocuk Yuvası

Adres: Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Alara Sk. No: 1/9002 Kadıköy/İSTANBUL

Telefon: (0216) 550 09 42-46

 E-posta: fenerbahce.cocukyuvasi @kadikoy.bel.tr

Yuva Sorumlusu: Mukaddes DABAKOĞLU  

 

Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası

Adres: İnönü Cad. No: 36 Kadıköy/İSTANBUL

Telefon: (0216) 360 11 45

 E-posta:[email protected]

Yuva Sorumlusu: Hande KINDIROĞLU

 

İsmail Hakkı Tonguç Çocuk Yuvası

Adres: Sahrayıcedit Mah. Bankacılar Sk. Gönül Dostları Sitesi Kadıköy/İSTANBUL

Telefon: (0216) 478 06 57 - 58

 E-posta: İ[email protected]

Yuva Sorumlusu: Yeter AKKUŞ İKİNCİ

 

Adile Naşit Çocuk Yuvası

Adres: Suadiye Mah. İclal Karabekir Sk. No: 19/3 Kadıköy/İSTANBUL

Telefon: 0 (216) 359 69 90

E-posta: [email protected]

Yuva Sorumlusu :Senem BÜYÜK BAYRAK

 

Prof.Dr.Aysel Çelikel Çocuk Yuvası

Adres: Göztepe Mah. Kortanpaşa Sk. No: 14 Kadıköy/İSTANBUL

Telefon: 0 (216) 414 38 17 -18

E-posta: [email protected]

Yuva Sorumlusu: Şirin YILDIZ YILDIRIM

 

 

 

Özel Kalem Müdürü
Özden Mehtap ACAR GÜNEŞ
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: (0216) 542 50 00 - 1487
Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı