Destek ve Tedarik Hizmetleri Müdürlüğü

 • Belediyenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu başta olmak üzere ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun bir biçimde yürüterek, iş ve hizmetlerin etkin, verimli ve ekonomik şekilde yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygular.
 • Belediyemizde bulunan müdürlüklerin mobilya, kırtasiye malzemeleri, temizlik malzemeleri vb. genel ihtiyaç taleplerini değerlendirerek satın alma ve tedarik işlemlerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile yürürlükte bulunan ilgili mevzuat uyarınca temin ve teslimini sağlar.
 • Müdürlük kanalı ile alınan tüm malların Merkez Depo’da teslim alınmasını müteakip giriş kayıtlarını yaparak birimlerden gelen isteklere göre teslimatlarının yerine getirilmesini sağlar.
 • Merkez Garaj’ın kullanımı ile buradaki hizmet araçlarının ve çalışanların göreve çıkışlarını düzenler.
 • Resmi kurumlardan, Sivil Toplum Kuruluşları’ndan veya vatandaşlarımızdan gelen araç yardımı taleplerini değerlendirerek uygun görülmesi halinde gerekli desteği sağlar.
 • Belediyemiz birimlerince kullanılan elektrik, su, telefon, doğalgaz, küresel mobil iletişim sistemi (GSM) sözleşme ve fatura işlemlerinin yapılmasını ve zamanında ödeme takibini sağlar.
 • Belediye içi ve belediye dışı iletişim ve hizmetlerde kurumumuzca kullanılan tüm el, araç ve sabit masa telsizlerinin alımı, bakımı, tamir ve onarımı ile kontrolünün yapılması, telsiz cihazlarının arızası durumunda ilgili müdürlüklerin talebi doğrultusunda bakımı yapılmak üzere tedarikçi firmaya gönderilmesini sağlar.
 • Kurumumuz personelinin yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet veren yemekhanemizin bakımı, kontrolü ve denetimini Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarla sağlar, üretilen yemeğin sağlık koşullarına uygunluğunun denetimini gerçekleştirir.
 • Belediyemiz ana hizmet binasında yer alan yemekhane ve çay ocaklarının temiz ve düzenli çalışmasını organize eder.
 • Belediye ana hizmet binamızın ve diğer birimlerinin bina içi temizliğini ve güvenliğini sağlar, hizmetlerin aksaksız yerine getirilmesi için önlemler alır.
 • Belediyemiz etkinliklerinde, resmi tören, anma töreni ve sosyal etkinliklerde Müdürlüklerden, Mülki-İdari Amirlerden, resmi kurumlardan, Sivil Toplum Kuruluşları’ndan veya vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda etkinlik alanının hazırlanmasını sağlar.
 • İlçe sınırlarımız dahilinde vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda cenaze ve mevlüt için başvuru sahiplerine masa-sandalye teminini sağlar.
 • Bu yönetmelikte sayılan görevler ile Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından verilen tüm görevleri yürütürken iş ve işlemlerini kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğler ile mer’i mevzuata uygun olarak yapmakla yükümlüdür.

 

Destek ve  Tedarik Hizmetleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğine Buradan Ulaşabilirsiniz.

Destek ve Tedarik Hizmetleri Müdürü
Özgür KILIÇ
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: (0216) 542 50 00
Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı