KASET SATIŞ DÜKKANI KİRAYA VERİLECEKTİR

T.C
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İ L A N            Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi Zemin Katında bulunan Kitap- CD-Kaset Satış Dükkanı 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık arttırma suretiyle 5 yıllığına 30.01.2014 Perşembe günü saat 14.00’da ihale yoluyla kiraya verilecektir.

            İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 30.01.2014 tarihinden bir gün öncesi 29.01.2014 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır..
İŞİN TÜRÜ              AYLIK MUH.BED       GEÇİCİ TEMİNAT         ŞARTNAME BEDELİ
Kitap CD-Kaset        21.000,00TL+KDV         37.800,00TL                           500,00TL  
Satış Dükkanı
 

 

İHALE GÜN VE SAATİ

30.01.2014 Saat 14.00’da
İSTENİLEN BELGELER

ŞAHISLAR:

a) Nüfus Cüzdanı Sureti
b) İkametgah Senedi
c) İhale dosyası alındı makbuzu
d) Geçici Teminat Makbuzu
e) Vekaleten temsil edilmesi halinde Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü
f) Katılımcıların Vergi mükellefi olduğunu gösterir belge

ŞİRKETLER :
a) Şirket Yetkilisi Olduğuna dair Yetki belgesi ve imza sirküsü(Noter Tasdikli)
b) Ticaret ve Sanayi Odasından 2013 yılı içerisinde alınmış Ticaret Sicil Kaydı ve faaliyet belgesi
c) İhale dosyası alındı makbuzu
d) Geçici Teminat Makbuzu
e) Şirketin vekaleten temsil edilmesi halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza sirküleri

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı