FENERYOLU SABİT PAZARINDA 4 ADET DÜKKAN KİRAYA VERİLECEKTİR

İ L A N
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI            Feneryolu Sabit Pazarı’nda bulunan 9, 15, 17 ve 23 nolu 4 adet dükkanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma suretiyle 2 yıllığına 16.02.2016 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde ihale yoluyla kiraya verilecektir.
            İhaleye katılacak şahıs ya da şirketler, son başvuru tarihi ihale günü olan 16.02.2016 tarihinden bir gün öncesi 15.02.2016 günü mesai saati sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını, ihale saatine kadar Belelediye Encümeni’ne teslim etmek zorundadır.

 
İŞİN TÜRÜ                           AYLIK MUH.BED.          GEÇİCİ TEM.         ŞART.BED.          SAAT
                                           
9 Nolu Dükkan El Sanat.
Abajur Elek. Eşya Sat.          873,00 TL.+KDV            628,56 TL.               110,00 TL.           14:00

15 Nolu Dükkan
Tavuk Satışı                     1.000,00 TL.+KDV              720,00 TL.               110,00 TL.         14:00

17 Nolu Dükkan Yeşillik
Dükkanı                               440,00 TL.+KDV             316,80 TL.                110,00 TL.         14:00

23 Nolu Dükkan Kırtasiye
Oyuncak –Hediyelik Eşya    1.000,00 TL.+KDV            720,00 TL.               110,00 TL.         14:00
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Kanuni İkametgah, (Onaylı)
b) Nüfus Sureti, (Onaylı)
c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması,
(Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik
edilmiş bulunacaktır.)
h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tastikli imza beyannamesi ve
yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı