Kadıköy'de Çocuklar İçin Buluşma

Dilenen çocuklar, botlarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışırken can veren yüzlerce insan. Suriye’de süren savaşın acı bilançosu Türkiye’de özellikle metropollerdeki yerel yönetimlerinde gündemlerinden biri olmaya başladı. Kadıköy Belediyesi de şiddet mağduru, mülteci, sokakta yaşayan çocuklarla ilgili yerel yönetim politikasını geliştirmek amacıyla  çalıştay yaptı. 12 Eylül Cumartesi günü, Belediye Meclis Binası’nda, gerçekleşen “Risk Altındaki Çocuklar Çalıştayı”na 42 kurum ve kuruluştan 120 uzman katıldı.

Açılış konuşmasında söz alan Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Peştereli, çocuk çalışmalarında deneyimli sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, sosyologlar, çocuk gelişim uzmanları ve hukukçular başta olmak üzere farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Peştereli, kamu kurum ve kuruluşlarından uzmanlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini buluşturan çalıştayın, kurumlar arası iletişim ve eşgüdümün geliştirilmesine de katkı sağlayacağını umduğunu ekledi.

ÇALIŞTAY PANELLE AÇILDI

Çalıştay, “Risk Altındaki Çocukların Ülkemizdeki Durumu ve Yapılan Çalışmalara Genel Bir Bakış” başlıklı panel ile başladı. Moderatörlüğünü, Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği (İMDAT) ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat’ın yaptığı panelde, İstanbul Valiliği Çocuklar ve Gençlerde Bağımlılıkla Mücadele Programı Koordinatörü Prof. Dr. Sami Şener, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniği ve ÇEMATEM Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Seher Akbaş ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İstanbul Saha Ofisi Başkanı Mete Lakzadeh konuşmacı olarak yer aldı.

 

Yaklaşık bir saat süren panelde, Prof. Dr. Oğuz Polat her çocuğun haklarıyla var olan birer birey olduğunu ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde de tanımlanan haklara erişemeyen çocukların risk altında olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Sami Şener de çok denklemli bir problemle karşı karşıya olunduğunu belirterek, hem bilimsel disiplinler hem de kurumların koordinasyon içinde çalışmasının önemine dikkat çekti. Çocuklarda madde bağımlılığıyla ilgili istatistikleri katılımcılarla paylaşan Doç. Dr. Seher Akbaş, çevresel faktörlerin madde kullanımında belirleyici rol oynadığına vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ni temsil eden Mete Lakzadeh, mülteci çocukların temel haklara dahi erişemediklerini belirtti.

 

Panelin ardından tüm katılımcılar, tercih ettikleri alanda çalışma yapmak üzere gruplara ayrıldılar. “Risk Altındaki Çocuklar” çatı kavramı altında, “suça sürüklenen”, “sokakta yaşayan”, “sokakta çalışan/çalıştırılan”, “madde bağımlısı”, “cinsel istismar mağduru”, “şiddet mağduru”, “mülteci ve sığınmacı” başlıklarındaki çalışma gruplarında, iki oturumlu bir çalışma gerçekleştirildi.

İlk oturumda, uzmanların deneyimleri ve istatistikler üzerinden mevcut durum analizi yapıldı. Her çalışma grubu kendi risk başlığı özelinde, çocuklara yönelik hizmetler üreten kurumların çalışma alanlarını ve üretilen hizmetleri değerlendirdi. İkinci oturumdaysa, çocukların erişebildiği hizmetlerin geliştirilmesi ve hizmetlere erişimin artırılması çerçevesinde öneriler geliştirildi. Oturumların bitiminde, her grubun sözcüsü, çalışma grubunun tespit ve önerilerini içeren bir sunum gerçekleştirdi. Risk başlığı özelinde gerçekleştirilen grup sunumlarından sonra, Prof. Dr. Oğuz Polat tarafından çalıştayın sonuç bildirgesi sunuldu.

ÇALIŞMALAR AKADEMİ’DE SÜRECEK

Çalıştay sonuç bildirgesi ve grup sunumlarında, çalıştayın verimliliğini artıran faktörün disiplinler ve kurumlar arası çalışma modeli olduğu ve hizmetlerin üretilmesi aşamasında da bu modelin sürekliliğinin sağlanması gerektiği ifade edildi. Yerel yönetimin yetki ve sorumluluk alanları çerçevesinde verebileceği hizmetlere ek olarak, kurum ve kuruluşlar arası iletişim ve koordinasyon görevini üstlenmesi gerekliliğine vurgu yapıldı.

Kadıköy Akademi’de oluşturulacak çalışma gruplarında çalıştay katılımcılarının katkılarını sürdürmeleri yönünde öneriler yapıldı. Bununla birlikte, çocuğun yüksek yararını gözeten bu ilk uzmanlık çalıştayının ardından, çocuk haklarını da gözeten katılımcı bir anlayışla, konunun öznesi olan çocukları da sürece dahil eden çalışmalar yürütüleceği vurgulandı.

KİMLER KATILDI?

Gün boyu süren çalıştaya Kadıköy Belediyesi’nin, Akademi Kadıköy, Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi, Çocuk Sanat Merkezi, Çocuk Etüt Merkezi, Engelli Merkezi, Çocuk Yuvaları, Sosyal Servis, Sosyal Destek Merkezi birimlerinden psikolog, sosyolog, çocuk gelişimi uzmanı, sosyal hizmet uzmanı ve eğitimcilerden oluşan uzman personeli ve zabıta memurları katıldı. Belediye dışında çalıştaya katkı sunan diğer kurumlar ise şöyle: Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Sokakta Yaşayan Çocuklar Derneği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Adsız Alkolikler, İstanbul Genç Girişimciler Derneği ve Koruncuk Vakfı’nın yoğun katılımla aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Barosu, Aile ve Sosyal Politikalar ve Sağlık Bakanlıkları’na bağlı birimlerden uzmanlar ve ilçedeki okullardan rehber öğretmenler ve İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi’nden öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri.

Fotoğraf Galerisi

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı