Şubat 2023 Meclis Gündemi

 
 
T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
Sayı : E-32823597-105.02-1609824 

01.02.2023

 
Konu : Meclis Gündemleri
 
 
 
T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 5. Toplantı yılında yapacağı Şubat Ayı Toplantısı
06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.
 
Şubat Ayı Toplantısının ilk birleşimi 06 Şubat 2023 Pazartesi günü, saat 10.00’da Kadıköy Belediyesi
Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.
 
                                                                                                                          Şerdil Dara ODABAŞI
                                                                                                                             Belediye Başkanı
 
 
 
GÜNDEM:
 
 
1. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün, 2023 yılı hafriyat belgesi ücret tarifesi ile ilgili teklifi.
2. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Sahrayıcedit Mah.1126 ada, 221 ve 222 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili teklifi.
3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Eğlence vergisi 2023 ücret tarifesi ile ilgili teklifi.
4. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi ve FMV Işık Üniversitesi İşbirliği
Protokolü ile ilgili teklifi.
5. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün, Belediyemizin Avrupa Engelli Hizmet Sağlayıcıları
Derneği üyeliğinden ayrılması ile ilgili teklifi.
6. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, film ve fotoğraf çekimi ücret tarifesi ile ilgili teklifi.
7. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, özel mülkiyet alanlarında yapılacak izinsiz ağaç kesimleri ile ilgili
teklifi.
8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, kadro değişikliği ile ilgili teklifi.


Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı