Ocak 2023 Meclis Gündemi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 5. Toplantı yılında yapacağı Ocak Ayı Toplantısı
02.Ocak.2023 Pazartesi günü başlayacaktır.
Ocak Ayı Toplantısının ilk birleşimi 02.Ocak.2023 Pazartesi günü, saat 10.00’da Kadıköy Belediyesi Meclis
Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.
 
Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı
 
GÜNDEM:
 
1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2023 Yılı Meclis Çalışma Takvimi ile ilgili teklifi.
2. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Denetim
Komisyonunun oluşturulması ile ilgili teklifi.
3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kadıköy- Koşuyolu Mah. 56 pafta, 249 ada, 24 parsel sayılı yer ile
ilgili teklifi.
4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, kadro değişikliği ile ilgili teklifi.
5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve cari
harcamalarda kullanılmak üzere borç alınması ile ilgili teklifi.
6. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Dizi, film ve Reklam Çekim Yönetmeliği ile ilgili teklifi.
7. Destek ve Tedarik Hizmetleri Müdürlüğünün, 125 kız öğrenciye ve 140 emniyet personeline 2023 yılında ücretsiz yemek verilmesi ile ilgili teklifi.
 


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı