Nisan 2023 Meclis Gündemi

 
 
T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
 
 
Sayı : E-32823597-105.02-1674873 0123456789                                                            29.03.2023
Konu : Meclis Gündemleri
 
 
 
T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 
                      Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 5. Toplantı Yılında yapacağı Nisan Ayı Toplantısı
03 Nisan 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.
 
                        Nisan Ayı Toplantısının ilk birleşimi 03 Nisan 2023 Pazartesi günü, saat 10.00’da Kadıköy
Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini
rica ederim.
 
 
                                                                                                                                 Şerdil Dara ODABAŞI
                                                                                                                                     Belediye Başkanı
 
 
 
GÜNDEM:
1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33/a maddesi gereğince Belediye
Encümenine 3 adet üye seçimi ile ilgili teklifi.
2. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince İhtisas
Komisyonlarının oluşturulması, görev sürelerinin ve üyelerinin belirlenmesi ile ilgili teklifi.
3. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün, 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi.
4. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kadıköy-Rasimpaşa Mahallesi 47 pafta, 219 ada, 4,5 parseller ve
221 ada, 16, 17, 18 parsellere ilişkin 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili
teklifi.
5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 2023 Yılı Ücret Tarifesinin revize edilmesi ile ilgili teklifi.
6. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün, yurtdışı görevlendirme ile ilgili teklifi.
7. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Caferağa Mahallesi, 26 pafta, 165 ada, 1 parseldeki eski maliye
binası ile ilgili teklifi.
8. Yapı Kontrol Müdürlüğünün, 2023 Yılı Ücret Tarifelerinin revize edilmesi ile ilgili teklifi.
9. Sağlık İşleri Müdürlüğünün, bila bedel hibe ile ilgili teklifi.


Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı