Mayıs 2021 Meclis Gündemi

T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 gün ve
71188846/868613 sayılı yazısı gereği, Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 3. Toplantı Yılında
yapacağı Mayıs Ayı Toplantısı 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.
Mayıs Ayı Toplantısının ilk birleşimi 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü, saat 11.00’da Kadıköy
Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini
rica ederim.

Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı

GÜNDEM:
1. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi 2020 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili
teklifi.
2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kadıköy İlçesi, Koşuyolu Mahallesi, 55 pafta, 253 ada, 23 parsel
ile ilgili teklifi.
3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 1853 ada, 16 parsel ile
ilgili teklifi.
4. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 42 pafta, 302 ada, 4 parselde
bulunan Fahrettin AKSU Kılavuz İstasyonu Binası ile ilgili teklifi.
5. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Sokak Sanatçılarının Kadıköy İlçesindeki Performanslarının
Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ile ilgili teklifi.
6. Hukuk Komisyonunun, Sinematek/Sinema Evi İşlev, Görev ve Örgütlenmesi Hakkında Yönetmelik
ile ilgili, 16.04.2021 gün ve 2021/5 sayılı raporu.
7. Hukuk ve Plan - Bütçe Komisyonlarının, Belediyeye ait taşınmazlar ile ilgili, 19.04.2021 gün ve
2021/1 sayılı müşterek raporu.
8. Tarife ve Ekonomi Komisyonunun, Evlendirme Dairesine gelen evlilik başvurularında evlenme
muayene raporu ve evlilik tahlil paketi ile ilgili, 19.04.2021 gün ve 2021/4 sayılı raporu.
9. Tarife ve Ekonomi Komisyonunun, 2021 yılı ısı yalıtım kontrolü muayene ücretleri ile ilgili,
20.04.2021 gün ve 2021/5 sayılı raporu.
10. Tarife ve Ekonomi Komisyonunun, hafriyat belgesi başvurularında alınacak ücret tarifesi ile ilgili,
21.04.2021 gün ve 2021/6 sayılı raporu.
11. Tarife ve Ekonomi Komisyonunun, 2021 tranşe birim fiyatları, kontrollük hizmet bedelleri,
malzeme zayiat bedellerinde kullanılacak birim fiyatları ile ilgili, 22.04.2021 gün ve 2021/7 sayılı
raporu.Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı