Mart 2023 Meclis Gündemi

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
 
 
Sayı : E-32823597-105.02-1639224 0123456789         
                                                            28.02.2023
Konu : Meclis Gündemleri
 
 
T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 
            Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 5. Toplantı yılında yapacağı Mart Ayı Toplantısı
06 Mart 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.
 
           Mart Ayı Toplantısının ilk birleşimi 06 Mart 2023 Pazartesi günü, saat 10.00’da Kadıköy Belediyesi Meclis
Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.
                     
 
                                                                                                                        Şerdil Dara ODABAŞI
                                                                                                                             Belediye Başkanı
 
 
 
GÜNDEM:
1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Halk Bankası Kızıltoprak Şubesi nezdinde açılan hesapların haciz
edilemeyeceği ile ilgili teklifi.
2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Türkiye Ekonomi Bankası nezdinde açılan hesabın haciz edilemeyeceği
ile ilgili teklifi.
3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Şekerbank T.A.Ş. Bankası nezdinde açılan hesabın haciz edilemeyeceği
ile ilgili teklifi.
4. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Yapı Kredi A.Ş. Bankası nezdinde açılan hesabın haciz edilemeyeceği ile
ilgili teklifi.
5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Akbank T.A.Ş. Bankası nezdinde açılan hesabın haciz edilemeyeceği ile
ilgili teklifi.
6. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi ile Ankara Çankaya Belediyesi
arasında kardeş kent ilişkisinin kurulması ile ilgili teklifi.
7. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi ile Hatay Samandağ Belediyesi
arasında kardeş kent ilişkisinin kurulması ile ilgili teklifi.
8. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi ile Hatay Defne Belediyesi
arasında kardeş kent ilişkisinin kurulması ile ilgili teklifi.
9. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün, Astronix LS Co. Firması ileMutabakat Anlaşmasının
imzalanması ile ilgili teklifi.
10. Yapı Kontrol Müdürlüğünün, Kadıköy İlçe sınırları içerisinde bulunan yeni inşaatlardan taze beton
numunesi alınması ile ilgili teklifi.


Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı