Mayıs 2019 Meclis Gündemi

 

Evrak Tarih : 30.04.2019 11:36:04

T.C.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı       : 32823597-301.03-E.222623

Konu     : Meclis Gündemleri

 

 

T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılında yapacağı Mayıs Ayı Toplantısı 06 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacaktır.

Mayıs Ayı Toplantısının ilk birleşimi 06 Mayıs 2019 Pazartesi günü, saat 16.30’da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.

 

 

Şerdil Dara ODABAŞI Belediye Başkanı

*Elektronik İmzalanmıştır.

 

GÜNDEM:

  1. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili teklifi.
  2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Fahrettin KAYHAN’ın ödeneği ile ilgili teklifi.
  3. Yazı İşleri Müdürlüğünün, meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesi ile ilgili teklifi.
  4. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, EASPD (Avrupa Engelli Hizmet Sağlayıcıları Derneği) Uluslararası Konferansına katılım ile ilgili teklifi.
  5. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Making City Projesi 2.Toplantısı ile ilgili yazısı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı