Eylül Meclis Gündemi

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
Sayı : 32823597-301.03-E.333314
Konu : Meclis Gündemleri
T.C
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
   
    Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılında yapacağı Eylül Ayı Toplantısı 02 Eylül  2019 Pazartesi günü başlayacaktır. Eylül Ayı Toplantısının ilk birleşimi 02 Eylül 2019 Pazartesi günü, saat 16.30’da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.
 
 
Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı
*Elektronik İmzalanmıştır.
 
GÜNDEM:
1. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Kadıköy Belediye Başkanlığı ile Potlaç
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi İşbirliği Protokolü'nün revize edilmesi ile
ilgili teklifi.
2. Etüd Proje Müdürlüğünün, 16 Metruk bina fon başvurusu ile ilgili teklifi.
3. Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Belediyemiz sağlık birimlerinde kullanılmak üzere cihaz
ve ekipmanların kullanılacağı oda veya odaların görünür bir yerine bağışçı isminin
verilmesi şartı ile bila bedel hibe edilmesi ile ilgili teklifi.
4. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kadıköy - Caferağa Mahallesi, 37 pafta, 1233 ada, 27 ve
2 parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi.
5. Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kent Konseyi 17. Olağan Genel Kurul görüş ve sonuç
metni, 2020-2024 Stratejik Plan Önerileri, Faaliyet Planı, Faaliyet Raporu ile ilgili
yazısı.
 


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı