696 Sayılı KHK Sınav Sonuçları

696 sayılı K.H.K' nın Geçici 24. Maddesinin uygulanmasına yönelik tebliğ doğrultusunda 15/03/2018 — 21/03/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçlarının, ilgili tebliğin 39.maddesinin 5.bendi uyarınca belediye merkez binasının 3. katında ve belediyenin internet sayfasında yayınlanarak ilan edilmesine karar verildi. 21/03/2018

 

Sınav Sonuç Tutanağı için tıklayınız

Sınav Sonuç Listesi için tıklayınızSayfayı Paylaş
Kapat

Aykurt Nuhoğlu

Kadıköy Belediye Başkanı