Veteriner İşleri Müdürlüğü

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. Hayvan, insan ve çevre sağlığının korunması
2. Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla (zoonozlarla) mücadele ve koruyucu hekimlik
3. Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve kayıt altına alınması
4. Veteriner poliklinik hizmetleri
5. Vektör mücadelesi ve ilaçlama hizmetleri
6. Sahipli ev ve süs hayvanlarının kayıt altına alınması
7. Gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinin kontrol ve denetimi
8. Petshop ve hayvan satış yerlerinin denetimi
9. Çalışma alanımıza giren konularda işyerlerine ve tüm halka yönelik bilinç düzeyini artıracak eğitim seminerleri düzenlenmesi, kitap ve broşür hazırlayıp bastırarak dağıtılması ile sosyal ve kültürel faaliyet- lerin düzenlenmesi.

Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda yazılı kanunlarla belirlenmiştir.

» 5393 sayılı Belediye Kanunu
» 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
» 6343 sayılı Veteriner Hekimliği İcrasına Dair Kanun
» 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Müdürlüğümüze bağlı Geçici Hayvan Bakım Merkezi ile Evcil Hayvan Sağlığı Merkezi gerek sahipsiz sokak hayvanlarının gerekse sahipli hayvanların muayene, tanı, tedavi, operasyon, aşılama, kısırlaştırma, işaretleme, mikroçip uygulama, kayıt ve sahiplendirme gibi hekimlik faaliyetleri yürütülmektedir. Denetim ve Kontrol Birimimizce gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde, kişisel bakım işyerleri ile petshop ve benzeri hayvan satış noktalarında gerekli kontrol ve denetimler yapılmaktadır. Vektörlerle Mücadele, İlaçlama ve Dezenfeksiyon Merkezinde her türlü kent zararlıları (vektörler) ile mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

 

Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün Yönetmeliğine Buradan bakabilirsiniz.

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Semineri sunum dosyalarını indirmek için tıklayınız...

BİRİMLERİMİZ

 

GEÇİCİ HAYVAN BAKIM MERKEZİ 

Ataşehir’de 27.02.1999 tarihinde kurulan Geçici Hayvan Bakım Merkezimiz 500 hayvan kapasitesine sahiptir. 3400 metrekare kapalı, 6000 metrekare açık gezinti alanından oluşan barınakta 1 yemek toplama, 1 Hayvan Toplama ve 1 Hayvan Nakil aracı olmak üzere 3 adet aracımız (kamyonet) mevcuttur. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa uygun olarak, Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile işbirliği yapılarak İlçemiz sınırları içersinde başıboş işaretsiz (kulak küpesiz) hayvanları barınağa toplayıp aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarının yapılması organize edilmekte, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda gerekli  aşı, muayene, tedavi ve operasyonların yapılması sağlanmakta, ayrıca ısırma vakaları takip edilerek, ısırılan kişilerin sağlık kuruluşuna sevki sağlanmaktadır. 

Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi Adresi; Turgut Özal Bulvarı Dudullu Ataşehir yanyol  
Tel : (0216) 542 50 00  (Dahili : 2016) - (0216) 415 67 61

EVCİL HAYVAN SAĞLIK MERKEZİ 

Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Evcil Hayvan Sağlığı Merkezimizde sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve zoonoz hastalıklarla (Hayvanlardan hayvanlara ve insanlara geçen hastalıklar) mücadele kapsamında sahipli tüm evcil hayvanlara muayene, teşhis, tedavi, aşılama, ameliyat, kayıt, mikroçiplendirme gibi hizmetler ücretli yapılmaktadır. Sahipsiz hayvanlar için ise sadece karma  aşı ücretli olup, diğer işlemler ücretsiz yapılmaktadır. 3 Adet muayenehanesi, 1 adet ameliyathanesi, acil müdahale ve post-operatif bakım üniteleriyle merkezimizde 3 adet veteriner hekim, 1 adet veteriner sağlık teknisyeni ve 3 adet yardımcı personel görev yapmakta, hafta içi her gün ortalama 8 operasyon (özellikle kısırlaştırma ameliyatları) başarı ile yapılmaktadır, yine günlük merkezimize getirilen onlarca evcil hayvan muayene edilerek tedavileri sağlanmaktadır.

NOT: Fikirtepe, 1. Erdemler Sok. No:36 da faaliyet gösteren Fikirtepe Aşı ve Tedavi Merkezimiz Acıbadem Cad. No:15 Dinçer Apt. giriş katında faaliyetine başlamıştır. 

Bilgilerinize.

EV HAYVANLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI 

Kadıköy Belediye Meclisimizin 15.10.2008 tarih, 2008/158 sayılı kararı gereği, İlçemiz dahilindeki sahipli ev ve süs hayvanlarına (kedi-köpek için )sahipleri tarafından mikroçip taktırılması zorunlu hale getirilmiştir. Mikroçiplenmiş ve ilk kuduz aşıları yapılmış kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarına ait kimlik kartları (aşı kartları) ile Belediyemizin Evcil Hayvan Sağlığı Merkezi'ne başvurduklarında elektronik ortamda kayıt altına alınarak, Sahipli Hayvan Kimlik Kartı verilmektedir.

Adres: Acıbadem, Acıbadem Cad. No:15 Dinçer Apt. Kadıköy-İST.
Ayrıntılı Bilgi için Tel : 0 216 325 17 32 

DENETİM VE KONTROL BİRİMİ 

1- Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılan maddeler dışındaki, insanlar tarafından yenilen veya içilen her türlü madde gıda maddesi olarak tanımlanmaktadır.  Bu kadar geniş yelpazedeki ve çeşitlilikteki gıda maddelerinin birincil üretimden tüketimine kadarki her aşamasında güvenliğinin sağlanması halk sağlığı açısından vazgeçilmez öneme sahiptir. Gıda güvenliği, kısaca '' çiftlikten çatala '' veya '' tarladan sofraya '' şeklinde özetlenen gıda maddelerinin birincil üretimi, işlenmesi, ambalajlanması, paketlenmesi, depolanması, dağıtımı, satışı, tüketimi gibi tüm aşamaları kapsayan çok geniş bir konudur. Bu temelde Kadıköy Belediyesi Veteriner, Sağlık ve Zabıta Müdürlükleri elemanlarımızdan oluşan Gıda Denetim Ekipleri oluşturularak, belediye sınırlarımız dahilindeki tüm gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, işleyen, depolayan, dağıtan, toplu tüketime  sunan veya satan büfe, lokanta, fırın, pastane, kasap, market gibi işyerlerinde kontrol ve denetimler yapılmaktadır. Bu  çalışmalarımızla işyerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartların kontrolü yanında gıda güvenliğinin ve  tüketicinin korunmasını sağlamak, gıda üreticisinin, satış yeri ilgililerinin ve tüketicinin bilgi ve bilinç seviyesini arttırmak hedeflenmektedir. 

2- 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, Müdürlüğümüze gelen hayvan hakları ihlallerine yönelik bildirimler titizlikle incelenmekte; Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yetki devri yapılmak suretiyle yetkilendirilmiş ve Müdürlüğümüzde görev yapmakta olan denetim elemanlarımızca bu Kanunun hükümlerine uyulup uyulmadığı denetlenmekte; ve denetim esnasında söz konusu Kanuna muhalefet edildiğinin tespiti halinde ilgililer hakkında idari yaptırımlar uygulanarak idari para cezaları kesilmektedir. Ayrıca özel mülklerde (apartman daireleri, bahçe vs.) bakılmakta olan sahipli evcil hayvanlardan kaynaklanabilecek çevresel gürültü, kötü koku vs. şikayetlerin Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu hususlarda Müdürlüğümüzce görev, yetki ve sorumluluk bakımından herhangi bir yasal işlem yapılamadığına dair gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

VEKTÖRLERLE MÜCADELE BİRİMİ  

Kentsel yerleşim alanlarında çevre ve halk sağlığının korunmasında, bulaşıcı ve salgın hastalıkların insanlar ve hayvanlar arasında hızla yayılmasına neden olan ve genel olarak vektör ismiyle anılan canlılarla mücadele önemli bir yer tutmaktadır. Hamam böcekleri, bit, pire, kene ve kemiriciler (fare, sıçan v.s) gibi vektör canlılar vücutlarında taşıdıkları sıtma, sarı humma, hepatit, tifo, dizanteri, leptospirozis, kuş gribi, kırım kongo kanamalı ateşi, H1N1 virüsü (Domuz Gribi) gibi birçok hastalık etkenini insanlara ve diğer zararsız canlılara bulaştırabilmektedir. Tüm bunlarla mücadele amacıyla Merkezimiz Büyükşehir ile koordineli olarak yıllık çalışma programları oluşturmakta ve belediye sınırlarımız dahilinde tespit edilmiş olan dereler, su kuyuları, fosseptik, inşaat ve bodrum suları gibi sivrisinek üremelerine müsait noktalarda Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nun önerileri doğrultusunda ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır.

Kültürel mücadele kapsamında afiş, broşür vs. hazırlanıp bastırılarak dağıtılmaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde, resmi kuruluşlara ait binalarda dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır.

Sivrisinek ve karasinek mücadelesi ücretsiz olup, larva ve uçkun mücadelesi Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Müdürlüğümüzce haşerelere karşı mücadele hizmeti, sadece ortak kullanım alanlarındaki kısımlara yönelik verilmekte (kömürlük, sığınak, bodrum, apartman boşluğu, merdiven arası, çatı, kalorifer daireleri), daire içlerine girilmemektedir. Gayrimenkule ait ortak yerlerdeki haşerelere (pest)  karşı  mücadele hizmeti, Belediye Meclisi tarafından belirlenen fiyatlara göre ve halk sağlığına uygun biyosidal ürünlerle yapılmaktadır. Uygulama ücretleri metrekare bazında hesaplanmaktadır. 100 m2 'ye kadar olan yerler için 99 TL (KDV Dahil) 100 m2 'den fazla her m2 için 0,99 KRŞ(KDV Dahil) alınmaktadır. Gayrimenkule ait ortak yerlerin kapalı kısımları için hizmeti almak isteyen vatandaşlarımızın Kadıköy Belediyesi Hasanpaşa Merkez Hizmet Binasında Veteriner İşleri Müdürlüğüne şahsen başvurarak Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine ödeme yapması gerekmektedir.
Vektörlerle Mücadele Birimi'ne hafta içi her gün mesai saatleri arasında, 0216-327 72 81 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
 

KADIKÖY BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 2017 YILI FAALİYETLERİ

Neden Hamamböceği Kontol Projesi ? 
Hamamböcekleri günlük yaşamda birçok alanda sıklıkla karşımıza çıkan bir zararlı türüdür. Yaydığı hastalıklar, gıda güvenliği ve hijyen açısından taşıdığı  riskler nedeniyle hamamböcekleri şehirsel alanlarda yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyerek halk sağlığını riske atmaktadır. 
2015 yılı Kadıköy Belediyesi’ne gelen vektör şikayetlerinde en fazla şikayete neden olan türler arasında hamamböceğinin  ikinci sırada olduğu konusunda bilgi alınmıştır. 
Halk üzerinde rahatsızlık yaratan; spreyleme gibi yöntemlerle kalıcı olarak çözülemeyen şehirsel alanda yoğun olarak bulunan hamamböceği probleminin çözümü için  Goliath Gel  uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

PROJE HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN PDF DOSYASINI İNDİRİNİZ... 

ETKİNLİK VE DUYURULAR
S.No Etkinlik Adı Yapıldığı Yer Yapıldığı Tarih
1 Down Sendromlu ve Otistik Öğrencilere Hayvan Sevgisi Konulu Etkinlik Geçici Hayvan Bakım Merkezi 29/02/2016
2 Aslı Atalay Yıldırım - 365 Gün Fotoğraf Projesi Çekimi Geçici Hayvan Bakım Merkezi Mart
3 Hayvan Sevgisi Temalı Proje Çekimi Geçici Hayvan Bakım Merkezi Mart
4 Köpek Irk Standartları Yarışması Kalamış Atatürk Parkı 03/04/2016
5 Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Mes. Ve Tek. Anadolu Lisesi
 Öğrencilerinin Barınak Ziyareti
Geçici Hayvan Bakım Merkezi 08/04/2016
6 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliği   22/04/2016
7 Tomurcuk Vakfı Özel Eğitim - Resim Sergisi   9-10.06.2016
8 Dostlarına Destek Ver  Kalamış Parkı 26/06/2016
9 Dünya Gıda Günü - İşyeri Hijyeni ve Kişisel Hijyen Eğitimi Belediye Brifing Salonu 16/10/2016
       
Ayrıca 187 Adet Üniversite Öğrencisi İle 14 Lise Öğrencisi "Sosyal Sorumluluk Projesi" Kapsamında Faaliyet Göstermektedir.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
2015 YILI FAALİYETLERİ
STRATEJİK AMAÇ SA01 - Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi,iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol standartlarına göre yöneten, iş güvenliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak.
STRATEJİK HEDEF SA01H01-Kurum personeline yönelik,  hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını arttırıcı çalışmalar yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ PH01-Kurum personeline yönelik,  hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını arttırıcı çalışmalar yapmak.
NO PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN GERÇKELEŞME ORANI %
ADI NİTELİĞİ
1 Düzenlenen eğitim etkinliği sayısı Adet 1 2 200%
2 Eğitim verilen personel sayısı Kişi Sayısı 30 100 333%
STRATEJİK AMAÇ SA08 - Her canlı için yaşanabilir bir Kadıköy ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak.
STRATEJİK HEDEF SA08H05-İlçe dahilinde yeni vektör üreme kaynaklarının tespit  edilmesi ve bunlarla birlikte daha önce tespit edilmiş olan üreme kaynaklarını rutin olarak ilaçlamak ve ayrıca bu kaynakların en az %30'unu rehabilite etmek.
PERFORMANS HEDEFİ PH05-İlçe dahilinde yeni vektör üreme kaynaklarının tespit  edilmesi ve bunlarla birlikte daha önce tespit edilmiş olan üreme kaynaklarını rutin olarak ilaçlamak ve ayrıca bu kaynakların en az %30'unu rehabilite etmek.
NO PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN GERÇKELEŞME ORANI %
ADI NİTELİĞİ
1 Lokal alanlar ile kapalı alanlarda kullanılan pestisit miktarı Litre 650 372 57%
2 Kemirgen mücadelesinde kullanılan ilaç miktarı Kg 100 134 134%
3 Dezenfeksiyon için kullanılan ilaç miktarı Litre 100 125 125%
4 Kapalı alanlarda yapılan ilaçlama ve dezenfeksiyon sayısı Adet 1500 1621 108%
5 Dezenfeksiyon için kurulan ekip sayısı Adet 1 4 400%
6 Tespit edilen ve rutin olarak ilaçlanan üreme kaynaklarının sayısı Adet 1100 1562 142%
7 Rehabilitasyonu sağlanan üreme kaynağı sayısı Adet 60 185 308%
STRATEJİK AMAÇ SA09 - Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ sağlıklı kentler kriterlerine uygun projeler üreterek hizmete sunmak, toplumda bilinci ve duyarlılığı arttırarak yaşam kalitesini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF SA09H01-İlçe dahilinde gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerini mevzuatlar kapasımında teknik ve hijyenik açıdan denetlemek ve bu denetimleri her yıl %5 oranında artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ PH01-İlçe dahilinde gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerini mevzuatlar kapasımında teknik ve hijyenik açıdan denetlemek ve bu denetimleri her yıl %5 oranında artırmak.
NO PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN GERÇKELEŞME ORANI %
ADI TÜRÜ NİTELİĞİ
1 Denetlenen gıda işyeri sayısı Adet 900 1635 182%
  Eksiklik tespit edilip iç paydaşlara bildirilen işyeri sayısı Adet 100 102 102%
  Eksiklik tespit edilip dış paydaşlara bildirilen işyeri sayısı Adet 80 88 110%
2 Belediyemizce belirlenen ve Müdürlüğümüzce denetimi yapılan kurban kesim yeri sayısı Adet 20 16 80%
STRATEJİK AMAÇ SA09 - Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ sağlıklı kentler kriterlerine uygun projeler üreterek hizmete sunmak, toplumda bilinci ve duyarlılığı arttırarak yaşam kalitesini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF SA09H02-İki adet yeni "Hayvan Sağlık(rehabilitasyon üniteleri) Merkezi" kurarak ilçemiz dahilindeki sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu çalışmalarını hızlandırmak, acil durumlara daha hızlı müdahele etmek ve gün içinde hizmet verilen süreyi uzatarak hizmet alanların sayısını arttırmak; ilçe dahilinde sahipli hayvanlara çip takılarak önceki yıllara göre %30 kayıt oranını artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ PH02-İki adet yeni "Hayvan Sağlık(rehabilitasyon üniteleri) Merkezi" kurarak ilçemiz dahilindeki sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu çalışmalarını hızlandırmak, acil durumlara daha hızlı müdahele etmek ve gün içinde hizmet verilen süreyi uzatarak hizmet alanların sayısını arttırmak; ilçe dahilinde sahipli hayvanlara çip takılarak önceki yıllara göre %30 kayıt oranını artırmak.
S.NO PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN GERÇKELEŞME ORANI %
ADI TÜRÜ NİTELİĞİ
1 Aşılanan hayvan sayısı Adet 1500 2293 153%
2 Kısırlaştırılan ve işaretlenen hayvan sayısı Adet 1000 2206 221%
3 Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı Adet 2000 2293 115%
4 Kayıt altına alınan sahipsiz hayvan sayısı Adet 2000 2631 132%
5 Mikroçip ile kayıt altına alınan sahipli hayvan sayısı Adet 250 548 219%
STRATEJİK AMAÇ SA09 - Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ sağlıklı kentler kriterlerine uygun projeler üreterek hizmete sunmak, toplumda bilinci ve duyarlılığı arttırarak yaşam kalitesini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF SA09H03-İlçe dahilinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabileceği her mahallede en az 4'er adet, kentsel dokuya uygun, sürdürülebilir ve kullanışlı odaklar belirleyerek hayvan refahını yükseltmek.
PERFORMANS HEDEFİ PH03-İlçe dahilinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabileceği her mahallede en az 4'er adet, kentsel dokuya uygun, sürdürülebilir ve kullanışlı odaklar belirleyerek hayvan refahını yükseltmek.
NO PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN GERÇKELEŞME ORANI %
ADI TÜRÜ NİTELİĞİ
1 Oluşturulan beslenme odağı sayısı Adet 21 28 133%
2 Beslenme odaklarının rutin temizlik ve bakım sayısı Adet 1000 840 84%
STRATEJİK AMAÇ SA09 - Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ sağlıklı kentler kriterlerine uygun projeler üreterek hizmete sunmak, toplumda bilinci ve duyarlılığı arttırarak yaşam kalitesini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF SA09H04-Avrupa standartlarına uygun , en az 10.000 m² alana kurulu, 800 hayvan kapasiteli, bünyesinde hayvan hastanesi bulunan sahipsiz hayvan rehabilitasyon merkezi kurmak.
PERFORMANS HEDEFİ PH04-Avrupa standartlarına uygun , en az 10.000 m² alana kurulu, 800 hayvan kapasiteli, bünyesinde hayvan hastanesi bulunan sahipsiz hayvan rehabilitasyon merkezi kurmak.
NO PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN GERÇKELEŞME ORANI %
ADI TÜRÜ NİTELİĞİ
1 Aşılamak, kısırlaştırmak, tedavi etmek, kayıt altına almak v.b. işlemler  için toplanan hayvan sayısı Adet 2000 5605 280%
2 Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı Adet 350 250 71%
3 Aşılanan hayvan sayısı Adet 2000 2930 147%
4 Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı Adet 2000 5605 280%
5 Kayıt altına alınan sahipsiz hayvan sayısı Adet 2000 4676 234%
6 Tedavi veya rehabilitasyonu yapılıp alındığı ortama geri bırakılan hayvan sayısı Adet 2000 2868 143%
7 Bakımevi mevcudu (ortalama) Adet 500 455 91%
STRATEJİK AMAÇ SA09 - Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ sağlıklı kentler kriterlerine uygun projeler üreterek hizmete sunmak, toplumda bilinci ve duyarlılığı arttırarak yaşam kalitesini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan haklarının korunmasına yönelik denetimler yapmak ve bu denetimleri her yıl %5 oranında arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ PH05 - 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan haklarının korunmasına yönelik denetimler yapmak ve bu denetimleri her yıl %5 oranında arttırmak.
NO PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN GERÇKELEŞME ORANI %
ADI TÜRÜ NİTELİĞİ
1 Canlı hayvan satışı yapan işyerine yapılan denetim sayısı Adet 25 14 56%
2 Hayvan hakları ihlaline yönelik yapılan denetim sayısı Adet 600 366 61%
STRATEJİK AMAÇ SA09 - Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ sağlıklı kentler kriterlerine uygun projeler üreterek hizmete sunmak, toplumda bilinci ve duyarlılığı arttırarak yaşam kalitesini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF Zoonoz hastalıklar, hijyen, hayvan refahı, çevre ve halk sağlığı  konularında halkı ve dış paydaşları bilgilendirici ve eğitici dökümanlar hazırlamak, eğitimler ve etkinlikler düzenlemek.
PERFORMANS HEDEFİ PH06 - Zoonoz hastalıklar, hijyen, hayvan refahı, çevre ve halk sağlığı  konularında halkı ve dış paydaşları bilgilendirici ve eğitici dökümanlar hazırlamak, eğitimler ve etkinlikler düzenlemek.
NO PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN GERÇKELEŞME ORANI %
ADI TÜRÜ NİTELİĞİ
1 Düzenlenen eğitim etkinliği sayısı Adet 5 6 120%
2 Eğitim verilen kişi sayısı Adet 400 415 104%
3 Hazırlanan broşür, afiş, kitapçık v.b. Sayısı Adet 10000 0 0%

Veteriner İşleri Müdürü
Teoman ASLAN
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: (0216) 542 50 86
Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı