Özel Kalem Müdürlüğü

EVRAK BÜRO

a) Belediye Başkanı’nın resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek,
b) Belediye Başkanına ve Müdürlüğe gelen evrakın giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak,
c) Belediye Başkanı’nın imzalaması, onaylaması gereken evrakın sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
d) Belediye Başkanı adına Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesi’ni kullanmak,
e) Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak takip etmek ve sonuçları hakkında ilgililerine bilgi vermek,
f) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

ORGANİZASYON BÜRO

a) Belediyemizce yapılacak açılış, kutlama, etkinlik, sunum ve her türlü töreni, panel, konferans, seminer, toplantı gibi faaliyetleri organize etmek, alan tespiti ve salon tahsisi, program akışının kontrol edilmesi ve davetli kesimin belirlenerek davetiyelerin adreslere ulaştırılması ve yapılan etkinlik günü organizasyonun başlangıcından bitişine kadarki sürecin sorunsuz bir biçimde yürütülmesini sağlamak,
b) Müdürlüğümüze bağlı Çocuk Sanat Merkezi’nin iş ve işleyişini takip etmek, ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve çalışmalar yürütülürken koordinasyon içerisinde olmak ve destek vermek,
c) Gönüllü merkezi ile koordineli çalışarak gönüllü evleri ihtiyaçlarını karşılamak, Başkan ile ilişkilerinde aracı olmak,
d) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile birlikte, Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs, 23 Nisan ve 10 Kasım günü etkinlikleri başta olmak üzere, önemli gün ve haftalar için Kurumumuzca yapılacak organizasyonlar ile ortak çalışma talep eden diğer kurumlar ile yapılacak etkinliklerin yürütülmesine destek vermek, ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak, sorunların çözülmesine yardımcı olmak, kurumsal kimliğimize uygun bir şekilde etkinliklerin tamamlanması görevlerini üstlenmiştir.

SEKRETERYA

a) Başkanlık Makamına gelen günlük telefon trafiğinin kontrol edilmesi, taleplerin değerlendirilmesi, sorunların çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere aktarım yapılması ve konunun takip edilerek ilgilisine geri dönüşlerin yapılmasından,
b) Belediye Başkanı’nın vatandaşlar ile kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda randevu ve programlarını yapmak, takip etmek, görüşmelerin gerçekleşmesini sağlamaktan,
c) Belediye Başkanının katılmadığı organizasyonlara Başkanlık makamı adına mesaj, çelenk ya da çiçek gönderilmesini takip etmekten,
d) Belediye Başkanı’nın günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak, güncel halde tutulmasını sağlamak ve takibini yapmaktan sorumludur.

Müdürlüğümüz, 29.11.2005 tarihindeki Belediye ve bağlı kuruluşları norm kadro ilke ve kararları çerçevesinde ve Belediye Meclisinin 06.10.2006 tarih ve 154 sayılı Kararı ile kurulmuştur. Belediye Başkanına bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir. 

Özel Kalem Müdürlüğü; Evrak Bürosu, Organizasyon Bürosu ve Başkanlık Sekreterya’dan teşkil edilmiştir.

Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi ise bağlı birimimiz olarak faaliyet göstermektedir.

Başkan ile halk arasında köprü konumunda olan Müdürlüğümüz; kamu hizmetlerinin sunumu ve kalitesini artırmak, vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak, Kadıköylülerin yaşam biçimlerini eğitsel, kültürel ve sanatsal açıdan renklendirmek ve belediye hizmetlerimiz yürütülürken diğer Müdürlüklerimizle koordine olarak, iş ve işlemleri Başkan adına takip etmek görevlerini üstlenmiştir.

Kadıköylülerin belediye ile ilgili her türlü istek, şikayet ve dileklerini tüm Müdürlüklerimizle birlikte değerlendirerek, halkın yerel yönetime doğrudan katılımını sağlamak için gerekli çalışmaları organize ve koordine etmek görevleri ile Kadıköy Belediyesi kurumsal kimliğinin toplumla paylaşılmasını sağlayan çalışmaları da yürütür.

Müdürlüğümüz;

a) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye’de hizmet veren tüm Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu Müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmekten,
b) Belediye Başkanı’nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri ve önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Başkan’a bildirmek; bu gibi törenlere Belediye Başkanı’nın iştirak etmesini temin etmek, iştirak edemediği programlarda başkan adına protokol gereklerini yerine getirmekten,
c) Başkan’ın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak; Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları düzenlemek ve yaymaktan,
d) Belediye Başkanı’nı yurtiçi ve yurtdışından ziyarete gelen konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını sağlamaktan,
e) Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmaktan sorumludur.

Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

KADIKÖY BELEDİYESİ GÖNÜLLÜ EĞİTİM VE DANIŞMA MERKEZİ

Gönüllü Merkezimiz öncelikle gönüllü olma talebiyle gelen Kadıköylü vatandaşlarımız için adım adım gönüllülük işlemlerini uygular. Gönüllü merkezlerimiz ve gönüllü evlerimiz; bireylerin iletişim becerilerini, kendini tanıma tanıtma becerilerini toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını kendi hür iradeleriyle Kadıköy halkına sunmasına destek olmak amacı ile hizmet vermektedir. Düzenli olarak toplantılar yapılmakta ve halkımızın sorunları için yerinde tespitler yapıp, çözüm önerileri üretmek ve Belediye ile köprü kurarak, Kadıköylüler için etkin ve faydalı olabilecek proje ve çalışmaları planlayarak, yürütülmesini hedeflemektedir.

Özel Kalem Müdürü
Sevgi SELMAN
E-Posta Adresi: sevgi.selman@kadikoy.bel.tr
İletişim Numarası: (0216) 542 50 99
Sayfayı Paylaş
Kapat

Aykurt Nuhoğlu

Kadıköy Belediye Başkanı