Destek ve Tedarik Hizmetleri Müdürlüğü

Belediyemizin ortak ihtiyacı olan, su, elektrik, doğalgaz, akaryakıt vb. genel giderler ile Belediyemiz ortak ihtiyacı olan temizlik malzemeleri, kırtasiye malzemeleri ve büro mobilyalarının satın alma işlemlerini yürütmek.

Müdürlükler kanalı ile alınan tüm malların merkez ambarında teslim alınmasının sağlanması, giriş ve kayıtlarının yapılması ve birimlerden gelen isteklere göre teslimatlarının yerine getirilmesini sağlamak, 

Belediyemize hizmet binalarının, temizlik, güvenlik ve basit bakım ve onarım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, 

Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan araç ve Gayrı Menkullerin kiralama işlemlerini yapmak, 

Birimlerce kullanılan elektrik, su, telefon, doğalgaz ve data hatları sözleşmelerini yapmak ve ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak, 

Müdürlük ihtiyacı olarak satın alma veya bağış yoluyla alınan tüm demirbaşların kayıt altına alınması, kullanım süresi dolan demirbaşların kayıtlardan düşülerek ambara hurda olarak teslimini sağlamak, 

Belediye içi ve dışı iletişimde kullanılan telefon ve telsiz sistemlerinin kurulması ve bakımını yapmak, 

Merkez bina garajının kullanımı ile buradaki hizmet araçlarının ve çalışanların göreve çıkışlarını düzenlemek, 

Belediye çalışanlarının işe geliş gidişlerinde kullandıkları araçları kiralamak ve araçların zamanında geliş gidişlerinin takibini yapmak, 

Belediye çalışanlarına verilen yemeğin çıkarılmasının teminini ve denetimini yapmak. 

Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak, 

5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirme

Destek ve Tedarik Hizmetleri Müdürü
Özgür KILIÇ
E-Posta Adresi: [email protected]
İletişim Numarası: (0216) 542 50 05
Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı