Sağlıklı Kentler Birliği


 

Sağlıklı Kentler Birliği

 

Kadıköy Belediyesi 2002 yılında Sağlık Kentler Birliği’ne üye olmuştur. Dünyadaki 6 Dünya Sağlık Örgütü Bölge Ofisi’nde, 66 ülkede, 220 dünya kentinde ve 55 Avrupa kentinde devam eden ve gelişen “Sağlıklı Kentler” hareketinin Türkiye’de gelişebilmesi, benimsenmesi ve uygulanabilmesi için resmi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş; bu gereklilikten hareketle konuya önem veren kentler bir araya gelerek 2002 yılında “Sağlıklı Kentler Birliği”ni kurmuşlardır. Kadıköy Belediyesi; Yalova, Van, Afyon, Tepebaşı, Çankaya, Ürgüp, Ordu, Kırıkkale ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte Birliğin kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.

Yaşanabilir ve sağlıklı şehirler için tüm kentsel,  çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak ve yoksulluk ile mücadele etmek gayesiyle; üye kentler arasında işbirliğini sağlamayı, deneyimlerini paylaşmayı ve güç birliği oluşturmayı amaçlayan Sağlıklı Kentler Birliği; üye kentlerin aktif olarak deneyimlerini paylaşmalarını, sorunları aktarmalarını, ortak projeler geliştirmelerini, uluslararası düzeyde temsil edilebilmelerini, ortak ihtiyaçlarının çözümlerini sağlamayı ve üye belediyelere danışmanlık hizmeti vererek Sağlıklı Kentler Hareketini tüm Türkiye’de yaymayı hedeflemektedir. Yaşam kalitesini yükseltmeyi görev edinerek güven ve huzur ortamı içinde çevreye, insan sağlığına ve kültürel varlıklara saygılı, nitelikli kentsel altyapıya sahip, estetik ve konforlu bir kent yaratmaya katkıda bulunmak en önemli misyonlarından biridir.

Link: http://www.skb.gov.tr/

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı