Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi


Kadıköy Belediyesi’nin Sosyal Hizmet Yaklaşımı

 

Kadıköy Belediyesi’nin sosyal politikalar alanında benimsediği temel yaklaşım, yerel yönetimlerin görev ve yetkileri çerçevesinde, yurttaşların bireysel iyi oluşlarını hedefleyen, koruyucu-önleyici ve güçlendirici - geliştirici sosyal hizmet uygulamalarını planlamak ve gerçekleştirmektir. Bu temel yaklaşımla şekillenen sosyal hizmet politikaları, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW), Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşme ve bildirgeleri de esas almaktadır. Sosyal hizmetlerin sunumunda Kadıköy Belediyesi olarak önceliklerimiz, toplumsal eşitlik ve hakkaniyet, erişilebilirlik, koruyucu ve önleyici çalışma ve bireyin güçlenmesi üzerinden toplumsal dönüşüm olarak tarif edilebilir. Bu bağlamda, sosyal hizmetlerin mahalli ölçekte ve nitelikli hizmet odağıyla yapılandırılması ve erişilebilir kılınması amacıyla, tüm nüfus gruplarını hedefleyen Sosyal Hizmet Merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması, Kadıköy Belediyesi’nin sosyal politika yaklaşımının eksenini belirlemektedir.

 

Sosyal Hizmet Merkezi Nedir, Neleri Amaçlar?

 

Sosyal Hizmet Merkezleri, insan ihtiyaçlarından yola çıkarak, insanın gelişimi ve değişimi yönünde koruyucu-önleyici ve güçlendirici-geliştirici sosyal hizmet uygulamalarının mahalle bazlı yürütüleceği merkezlerdir. Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezlerinin temel amaçları, aşağıdaki şekilde tarif edilebilir:

•Kadıköy halkının sunulan hizmetlerden eşitlikçi ve hakkaniyet esasıyla faydalanmasını sağlamak,

•Toplumun her kesiminden bireyin kendisini gerçekleştirmesine, aktif ve üretken bireyler olarak toplumsal yaşama katılmasına katkı sağlamak,

•Bireylerin ihtiyaçlarını yerinde saptayarak ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet üretmek,

•Toplumun her kesimi  (kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli, göçmen, mülteci, LGBTİ) için erişilebilir ve sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştirmek.

Sosyal Hizmet Merkezlerinin Temel İlkeleri

•Eşitlikçi ve hakkaniyet esaslı erişilebilirlik,

•Mahalli ve ihtiyaca dayalı hizmet,

•İnsan haklarına, insan onuruna ve sosyal adalete dayalı hizmet,

•Bireysel güçlenmeyi ve bireyin kararlarını önceleyen bakış açısı,

•Şiddet ve ayrımcılık karşıtlığı,

•Katılım ve diyalog,

•Sürdürülebilir sosyal politikalar,

•Dayanışma, empati, özen

 

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi’nde yer alan tarihi köşkün restorasyonu ve yeniden işlevlendirilmesi kapsamında, öncelikli olarak mahalleye ve tüm Kadıköy’e hizmet vermek üzere 25 Kasım 2017 tarihinde hizmete açılıyor.

 

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde Yürütülen Çalışmalar

•Psiko-sosyal destek hizmetleri

•Sosyal ekonomik destek hizmetleri

•Psikolojik danışmanlık

•Hukuki danışmanlık

•Güçlendirme, farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları

•Sosyo-kültürel faaliyetler ve eğitimler

•Hane bazlı durum tespit çalışmaları

 

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nden Kimler Faydalanabilir?

Kadıköy ilçesi sınırları içinde ikamet eden ve merkeze gelerek kayıt yaptıran herkes (kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli, göçmen, mülteci, LGBTİ), sunulan hizmetlerden faydalanabilmektedir. 

 

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde Hangi Etkinlikler Yer Alacak?

Psikolojik danışmanlık, hukuki danışmanlık, psiko-sosyal danışmanlık, hak temelli farkındalık, güçlendirme ve eğitim çalışmalarının yanı sıra merkezde yürütülecek etkinlik ve çalışmalar bölge halkının ihtiyacı, beklentisi ve önerileri doğrultusunda Kadıköy Belediyesi’nin diğer müdürlükleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları,  kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde planlanır.

 

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde Hangi Bölümler Bulunmaktadır? 

•Kayıt-Kabul Bürosu

•Sosyal Servis

•Kadın Dayanışma

•Oyun Odası

•Eğitim ve Etkinlik Odaları

•Serbest Etkinlik Alanları

•Görüşme Odası

 

 

Rasimpaşa Mah. İskele Sk. No: 2 / Kadıköy

Tel: 0216 3491189 - 0216 4182175

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı