Marmara Belediyeler Birliği


 

Marmara Belediyeler Birliği

 

Marmara Belediyeler Birliği; Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi, belediyelerin ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm bulunması, büyükşehir belediyelerinin kurulması, belediyelerin uluslararası yerel yönetim kuruluşlarında temsili gibi konularda öncülük yapan, bölgesel ölçekte, Türkiye’nin en eski ve kapsamlı bölgesel belediyeler birliğidir. Marmara Belediyeler Birliğinin 6’sı büyükşehir olmak üzere toplam 13 ilden üyeleri bulunmaktadır. Birlik; eğitim, danışmanlık, yerel yönetim kütüphanesi, yerel diplomasi, dergi ve kitap yayını, bilimsel etkinlikler, koordinasyon ve işbirliği, göç ve uyum çalışmaları, çevre, kurumsal kapasite geliştirme ile şehir gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Kadıköy Belediyesi 2009 yılından itibaren Marmara Belediyeler Birliği üyesidir.

Link: http://marmara.gov.tr/

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı