Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Vergisi Artışı


                                

Son günlerde basında yer alan emlak vergisi artışı ile ilgili;

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yer alan tebliğine göre vergi, ceza ve harçlarda 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olduğu bu durumda da Emlak Vergisi'nin yeniden değerleme oranının yüzde 18,1 olarak belirlendiği şeklinde haberler yer almaktadır.

Bilindiği üzere;

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 19.03.2021 tarih, 82673428-175.99 [6650-150]-38025 sayılı 2021/1 Nolu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Doğrultusunda, 213 sayılı V.U.K’nun  Mükerrer Madde 49. Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değerlerin Tespiti, İlanı ve Kesinleşmesi maddesi uyarınca Kadıköy ilçesi Takdir Komisyonu Kadıköy Vergi Dairesi’nden 2, Kadıköy Tapu Müdürlüğü’nden 1, İstanbul Ticaret Odası’ndan 1, Mahalle Muhtarları ve Belediye’den 2 üye ile iç genelgede belirtilen şekilde toplanarak Kadıköy İlçesindeki mahalle ve sokaklar için arsa m2 birim değerleri tespit edilmiştir.

Ayrıca; 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 72. maddesi gereği dört yılda bir İlçe Takdir Komisyonları kurularak emlak vergisine uygulanacak olan arsa m2 birim değerleri belirlenmektedir. Ayrıca binalarda inşaat maliyet bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca belirlenmekte olup, emlak vergileri bu değerler üzerinden hesaplanan rayiç değerler üzerinden tahakkuk ettirilmektedir.

2022 yılı genel beyan dönemi olması nedeniyle sokak değerleri komisyon kararıyla yeniden değerlendirilmiş olup arsa m2 birim değerleri üzerinden işlem yapılmaktadır.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı