Kira ve Yol Yardımı


Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün

19.11.2019 tarih ve  E..221086 sayılı yazısı;

‘’Kira Yardımı için  ya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde riskli yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe/Belediyeye başvurulması gerekmektedir.Bu iki kriter riskli yapıda ikamet eden hak sahipleri için de, ikamet etmeyen içinde geçerlidir.Yani  riskli yapıda ikamet eden hak sahibi isterse riskli yapıyı tahliye ettiği tarihten itibaren bir yıl içinde, isterse riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde  kira yardımı için müracaatta bulunabilecektir’’ denilmektedir.

Kira Yardımı başvurunuz sırasında gerekli olan ‘’riskli yapının ne zaman tahliye edildiğini gösteren belge  veya yıkım ruhsatı’’ Kira Yardım Büromuz tarafından verilecektir.

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

KİRA YARDIMINDA GEÇİCİ UYGULAMA- 2019

GEÇİCİ MADDE 1-İkamet şartının sağlanmadığı gerekçesi ile ( ikameti tevsik edici faturanın ibrazı,faturada tüketim, adres bilgilerindeki uyumsuzluk, numarataj yanlışlıkları vb. sebeplerle )kira yardımı başvurusu reddedilmiş olan maliklerden, riskli yapının yıkım tarihinden itibaren, kira yardımı için ikamet şartının aranmayacağına dair Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 10/12/2018 tarihi itibarı ile bir yıllık başvuru süresi dolmamış olanların, 10/12/2019 tarihine kadar kira yardımı için yeniden başvuru yapmaları halinde, bunların talepleri ve henüz sonuçlandırılmamış kira yardımı başvuruları bu Kılavuz kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Geçici madde de belirtildiği gibi  10/12/2017 ve 10/12/2018 tarihleri arasında (ikameti tevsik edici faturanın ibrazı,faturada tüketim, adres bilgilerindeki uyumsuzluk, numarataj yanlışlıkları vb. sebeplerle) kira yardımı başvurusu sözlü veya yazılı olarak reddedilen malikler  10/12/2019 tarihine kadar tapu belgesinin aslı,Ziraat Bankası vadesiz hesap cüzdanı ve kimlik belgesiyle başvuru yapabilirler.

Geçici madde ‘’ Kiracılar ve Apatman Görevlilerini’’kapsamamaktadır.

Ayrıca 2019 yılında Kira Yardımı Başvurusu  yapacak olan konut malikleri ‘’İkamet şartı aranmaksızın ‘’ (Yanan Yıkılan Yapılar Formu) yıkım ruhsatından sonraki üç ay sonra, aynı türden  en fazla (1) bağımsız bölüm için, tapu belgesinin aslı, Ziraat Bankası vadesiz hesap cüzdanı ve kimlik belgesiyle başvuru yapabileceklerdir.

 

RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN YAPIDA İŞYERİ BULUNAN KİRACILARDAN ;

1) Başvuru formu (Belediyede verilerek doldurulacak)

2) Nüfus cüzdanı ve fotokopisi (Firmayı temsile yetkili kişilerin )

3) İmza sirküleri (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

4) Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte riskli yapıda işyeri işlettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olacak şekilde eski ve yeni adreslerini gösteren bağlı olduğu odadan alınacak oda sicil kaydı veya vergi dairesinden alınacak yazı.

5) İşyeri kapatılmışsa, kapatıldığına dair ilgili Vergi Dairesi veya  Meslek Odasından alınacak yazı.

6) Yıkım Ruhsatı alındığında Kira Yardım Bürosundan temin edilebilir.

7) Gerçek/ Tüzel kişiye ait Vadesiz, TL, T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.ne ait vadesiz (TL) hesap cüzdanı fotokopisi. Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin T.C. kimlik numarası ve hesap numarasının uyumlu olması gerekmektedir.

NOT : Yıkım ruhsatı alındıktan sonra 3 ay içinde veya binanın tahliyesinden itibaren bir yıl içinde başvuru yapılmalıdır.

Daha önce kira yardımı alanlar 2.kez başvuru yapamazlar

Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise ticaret unvanı, Vergi Kimlik Numarası ile Hesap Numarası uyumlu olmalıdır. (Tüm belgelerin aslı ve fotokopisi gereklidir. Belediye telefonu 0 216 542 50 00-Kira Bürosu) Vekaletnamede '' 6306 sayılı kanun kapsamında başvuru yapmaya ("İş ve İşlemleri yürütmeye/Kira Yardımı başvurusu yapmaya ") ibareleri bulunmalıdır.(Vekaletname ile yapılan İşlemlerde Vekaletnamenin Aslı  olacak.)

 RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN KONUTTA İKAMET EDEN KİRACILARDAN İSTENİLEN BELGELER;

 1. Başvuru Formu (Belediyede verilerek doldurulacak.)
   
 2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
   
 3. Kiracının, riskli olarak tespit edilen yapıda Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren il/ ilçe nüfus müdürlüğünden alınacak imzalı ve mühürlü ADRES BİLGİLERİ RAPORU veya e-devlet’ten TARİHÇELİ  YERLEŞİM YERİ raporu çıktısı alınacak.
   
 4. Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce onaylı ) (Kira Yardım Bürosundan verilmektedir.)
   
 5. Yıkım Ruhsatı alındığında Kira Yardım bürosundan verilmektedir.   
   
 6. Kiracıya ait  Vadesiz TL , T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacak.

 (Tüm belgelerin aslı ve fotokopisi gereklidir .Belediye telefonu 0 216 542 50 00-Kira Bürosu) ( Vekaletnamede "6306 sayılı Kanun kapsamında başvuru yapmaya/iş ve işlemleri yürütmeye/kira yardımı başvurusu yapmaya" ibareleri bulunmalıdır.)

  (Vekaletname ile yapılan İşlemlerde Vekaletnamenin Aslı  olacak.)

NOT : Yıkım ruhsatı alındıktan sonra 3 ay içinde veyabinanın tahliyesinden itibaren bir yıl içinde başvuru yapılmalıdır.

Daha önce yardım alanlar 2. Kez başvuru yapamazlar

 

RİSKLİ YAPIDA KONUTU BULUNAN MALİKLERDEN İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru formu (Belediyede verilerek doldurulacak.)
   
 2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
   
 3. Tapu Belgesi aslı ve fotokopisi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı (Kira Yardım Bürosundan verilmektedir.) Arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şeklide bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.
   
 4. Riskli yapı tespit raporu (Yetkililerce onaylı) (Kira Yardım Bürosundan verilmektedir.)
   
 5. Yıkım Ruhsatı alındığında Kira Yardım bürosundan verilmektedir
   
 6. Hak sahibine ait vadesiz, TL, T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.ye ait Hesap cüzdanı ve fotokopisi.

(Vekaletname ile yapılan İşlemlerde Vekaletnamenin Aslı olacak.) ( Tüm belgelerin aslı ve fotokopisi gereklidir-Belediye telefonu 0 216 542 50 00-Kira Bürosu) (Vekaletnamede "6306 sayılı Kanun kapsamında başvuru yapmaya/iş ve işlemleri yürütmeye/kira yardımı başvurusu yapmaya" ibareleri bulunmalıdır.)

NOT : Yıkım ruhsatı alındıktan sonra 3 ay içinde veya binanın tahliyesinden itibaren bir yıl içinde başvuru yapılmalıdır.

Daha önce kira yardımı alanlar 2.kez başvuru yapamazlar

 

 

 

 

Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı