ICLEI Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi


 

(International Council for Local Environmental Initiatives - Local Governments for Sustainability)

Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi-Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler

Kadıköy Belediyesi; 2017 yılında sürdürülebilir bir gelecek inşa etme kararı ile birçok yerleşim birimini kapsayan ve alanında önde gelen küresel bir ağ olan Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi-Sürdürülebilir Kentler Birliği'ne katılmıştır.

Yerel yönetimler tarafından kurulan ve herhangi bir kar amacı gütmeyen örgüt, küresel sürdürülebilirlik için yerel uygulamalara destek olmaktadır. Konsey; yerel yönetimlere hem iklim değişikliğine yol açan hem de hava kalitesinde düşüşe neden olan sera gazı salımlarını azaltma yöntemleri sunarak yardımcı olmakta; yerel yönetimlerin salımlarını hesaplayıp azaltma hedefleri belirlemelerinde ve bu hedeflere ulaşmaları için çeşitli projeler geliştirmelerinde yol gösterici olmaktadır.

Link: https://www.iclei.org/

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı