İç Kontrol


Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

2022-2023 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Kadıköy Belediyesi 2016-2017 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2016-2017 İç Kontrol Standartları Gerçekleşme Raporu 2018-2019 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2018-2019 İç Kontrol Standartları Gerçekleşme Raporu

Rehberler

Kios (İç Kontrol Yazılımı) Kullanım Rehberi İş Akış Rehberi Kamu İç Kontrol Rehberi

Eğitimler

Süreç Tanımlama İç Kontrol Nedir Kontrol Faaliyetleri Risk Değerleme

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı