Eurocities (Avrupa Şehirler Ağı) Kültür Forumu


 

 

Eurocities (Avrupa Şehirler Ağı) Kültür Forumu

Büyük ölçekteki Avrupa kentlerini bir araya getiren bir platform olan ‘’Eurocities’’ projesi, toplam 6 farklı tematik forumdan oluşmaktadır. Farklı çalışma grupları, projeleri, aktiviteleri ve faaliyetleri ile birlikte özellikle tecrübe paylaşımı ve fikir alışverişine olanak sağlayan ‘’Eurocities’’; AB kurumları ile ortak çalışarak yerel yönetimlerin günlük iş süreçlerine yardımcı olmaya çalışmaktadır.

1986 yılında kurulan EUROCITIES; Barselona, Birmingham, Frankfurt, Lyon, Milan ve Rotterdam olmak üzere 6 büyük kentin bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Bugün ise Avrupa’nın 140’tan fazla büyük kenti ve 45’in üzerinde partner kent, bu kuruluşun üyesi olmuştur. Eurocities, partner kentler ile birlikte 39 ülkeden 130 milyon kentliyi temsil etmektedir.

Kadıköy Belediyesi; 2018 yılından itibaren ‘’EUROCITIES (Avrupa Şehirler Ağı) Kültür Forumu’’ üyesidir.    Kültür Forumu; kültürün kamu politikalarındaki hayati önemine ilişkin farkındalığı ve bilinci artırmayı teşvik etmek, kültüre erişim ve katılımı geliştirmek için çalışmaktadır. Kültür, kentsel yaşamın önemli bir parçası olduğundan şehirler her türlü kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Birçok Avrupa şehri için kültür artık çok önemli hale gelmiş ve stratejik planlarının odağına kültürü koymaya başlamıştır. Şehirlerde kültür yalnızca sanatsal değer açısından değil, sosyal içerme ve kentsel yenileme için bir mekanizma olarak da anlaşılmalıdır.

 

Avrupa şehirlerinde kültür sürdürülebilir kalkınma için merkezi konumdadır. Kentsel ekonomik kalkınmanın motoru olan kültür, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya doğrudan katkıda bulunur.  Dolayısıyla, kültür ve yaratıcılığın her düzeydeki kamu politikalarıyla desteklenmesi gerektiğine ve ekonomik kalkınma ve şehirlerde sosyal uyumu artırmada kültürün rolünün anlaşılması gerektiğine inanıyoruz.

 

Kültür Platformu, şehirlerde gerçekleştirilen politika ve uygulamalarla ilgili olarak üyelerin ağ iletişimi kurmaları ve fikir alışverişi yapmalarını sağlayan bir platformdur. Bireylerin , özellikle de gençler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde kültürü kullanarak, yaratıcı endüstriler ve kültür arasındaki bağlantıları geliştirerek, kültürel deneyimler ve kalkınma yoluyla yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik iyi uygulamaların paylaşımına olanak sağlayarak, Kültür Forumu; toplumsal değişimin aracı olarak kültürün geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Link: http://www.eurocities.eu/eurocities/home

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı