Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı


 

 

 

(World Health Organization European Healthy Cities Network)

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı

 

Kadıköy Belediyesi’nin 2005 yılında işbirliğine başladığı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sağlıklı Şehirler Projesi küresel bir harekettir. Proje; yerel yönetimlerin siyasi sorumluluk, kurumsal değişim, kapasite artırma, ortaklık temelli planlama ve yenilikçi projeler yoluyla; sağlık gelişimi alanında yer almalarını sağlamaya çalışır.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı odağını; insan, katılım, refah, yerküre, mekan ve barış olmak üzere 6 ana tema üzerine kurmuştur. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin eşgüdümünde süren Sağlıklı Kentler Projesi 5 yıl süren fazlardan oluşur.

Sağlıklı Şehirler Projesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütü’nün “Herkes için Sağlık” felsefesini yerel düzeyde hayata geçirmek amacıyla, Kadıköy Belediyesi; 2005 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na 45. üye olarak kabul edilmiştir. Üyelikle birlikte Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Şehirler Ağı IV. Faz (2003-2008), V. Faz (2009-2013) ve VI. Faz (2014-2018) süreçlerine katılım sağlanmış, fazlara ait çalışma konularında çeşitli projeler geliştirilerek başarıyla uygulanmıştır.

 

Link: https://www.who.int/healthpromotion/healthy-cities/en/

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı