Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı


ECCAR

(European Coalition of Cities Against Racism)

Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı

Kadıköy Belediyesi, 2019 yılı itibarıyla ECCAR ağının üyesi olmuştur. Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı (ECCAR); UNESCO tarafından 2004 yılında kentlerin ırkçılık, ayrımcılık ve zenofobi (yabancı düşmanlığı) ile mücadele politikalarını iyileştirmek amacıyla şehirlerin tecrübelerini paylaştığı bir ağ oluşturmak üzere kurulmuştur. ECCAR; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kültürlerarası Aksiyon İçin Birlik (UNITED), Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA) gibi çeşitli uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yürütmektedir. Şehir hayatında ayrımcılığa uğrayan grupların yerel yönetimler tarafından güçlendirilmesini ve şehirlerin birbirlerinin tecrübelerinden faydalanmalarını amaçlayan ağın Avrupa ülkelerinden toplam 134 üyesi bulunmaktadır.

 

Link: https://www.eccar.info/

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı