Temmuz 2023 Meclis Gündemi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
Sayı : E-32823597-105.02-1780203                                                                                         
  21.06.2023

 

Konu : Meclis Gündemleri
 
 
T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 5. Toplantı Yılında yapacağı Temmuz Ayı Toplantısı 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.
 
Temmuz Ayı Toplantısının ilk birleşimi 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü, saat 11.00’da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.
 
 
Fahrettin KAYHAN Belediye Başkan V.
 
GÜNDEM:
 
1. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Göztepe Mah. 109 pafta, 3000 ada, 146 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi.
2. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Acıbadem Mah. 154 pafta, 627 ada, 35 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi.
3. Özel Kalem Müdürlüğünün, Kreş ve Çocuk Yuvalarının 2023-2024 Eğitim-Öğretim Dönemine ait ücret tarifesi ile ilgili teklifi.
4. Sağlık İşleri Müdürlüğünün, şartlı hibe ile ilgili teklifi.

 Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı