Temmuz 2022 Meclis Gündemi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 4. Toplantı Yılında yapacağı Temmuz Ayı
Toplantısı 04 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.
Temmuz Ayı Toplantısının ilk birleşimi 04 Temmuz 2022 Pazartesi günü, saat 10.00’da Kadıköy
Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini
rica ederim.
 
Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı
 
GÜNDEM:
1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Tuğlacıbaşı Mahallesi, 151 pafta, 3105 ada, 247 parsel sayılı
taşınmazın yanında bulunan “B” harfi ile gösterilen 152,01 m² alanlı yol fazlası taşınmaz ile ilgili
teklifi.
2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, sözleşmeli personele uygulanacak ücret ve ek ödeme
ile ilgili teklifi.
3. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün, personel görevlendirme ile ilgili teklifi.


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı