Temmuz 2020 Meclis Gündemi

T.C.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Evrak Tarih : 30.06.2020 15:29:44

Sayı : E-48689990-301.03-653981

Konu : Meclis Gündemleri

T.C.

KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 2. Toplantı Yılında yapacağı Temmuz Ayı Toplantısı 06 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlayacaktır. Temmuz Ayı Toplantısının ilk birleşimi 06 Temmuz 2020 Pazartesi günü, saat: 10.00'da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.

                                                                                                                     

GÜNDEM:

1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince

Belediye Encümenine 3 adet üye seçimi ile ilgili teklifi.

2. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince

İhtisas Komisyonlarının oluşturulması ve üye seçimi ile ilgili teklifi.

3. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereğince Denetim Komisyonu

Raporunun okunması.

4. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu

ile ilgili teklifi.

5. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi 2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı

ile ilgili teklifi.

6. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Gıda Bankacılığı Protokolü ile ilgili teklifi.

7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kadıköy-Erenköy Mah., 1405 ada, 205 parsel sayılı

taşınmaz ile ilgili teklifi.

8. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hasanpaşa Mahallesi 1177 ada, 30 ve 151 parseller

arasında Trafo Alanı tahsisinin iptali ile ilgili teklifi.

9. Sağlık İşleri Müdürlüğünün, 2020 Yılı Dr. Rana BEŞE Sağlık Polikliniği ücret tarifesi

ile ilgili teklifi.

10. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, kadro değişikliği ile ilgili teklifi.

11. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Fenerbahçe Mahallesi, 101 pafta, 710 ada, 3 ve 26

parseller ile ilgili teklifi.

12. Fen İşleri Müdürlüğünün, Belediyemiz ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi arasında

imzalanacak olan “Yağmursuyu Kanallarının Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslara ait

İşbirliği Protokolü ile ilgili teklifi.

13. Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Kurum Arşiv Bürosu tarafından yürütülen e-eksper dosya

inceleme bedeli ile ilgili teklifi.

14. İmar Komisyonunun, Suadiye Mahallesi 123 pafta, 969 ada, 8 parsel ile ilgili,

12.06.2020 gün ve 2020/2 sayılı raporu.

15. İmar Komisyonunun, 2020 Yılı Tranşe Birim Fiyatları ile ilgili, 12.06.2020 gün ve

2020/3 sayılı raporu.

 Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı