Şubat 2021 Meclis Gündemi

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
 
Sayı : E-32823597-105.02-849013 012345678927.01.2021
Konu : Meclis Gündemleri

 
T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 3. Toplantı Yılında yapacağı Şubat Ayı Toplantısı 01 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır. Şubat Ayı Toplantısının ilk birleşimi 01 Şubat 2021 Pazartesi günü, saat 11.00’da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.
 
                                                                                                                                    Şerdil Dara ODABAŞI
                                                                                                                                        Belediye Başkanı
 
GÜNDEM:
 
1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bostancı Mahallesi 663 Ada, 9 Parsel sayılı taşınmazın
bitişiğinde Trafo ile ilgili teklifi.
2. Plan ve Proje Müdürlüğünün, 2021 yılı bütçesinde uygulanacak Ağaç Revizyonu ücreti tarifesi ile
ilgili teklifi.
3. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Göztepe Mahallesi, 2999 Ada, 89 Parsel sayılı yerdeki yapının
cephesinin olduğu isimsiz imar yoluna tavsiye niteliğinde isim önerilmesi ile ilgili teklifi.
4. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Göztepe Mahallesi, Ahmet Refik Sokağı ile Kortanpaşa Sokağını
birbirine bağlayan isimsiz sokak güzergahına tavsiye niteliğinde isim önerilmesi ile ilgili teklifi.
5. Destek ve Tedarik Hizmetleri Müdürlüğünün, araç tahsisi ile ilgili teklifi.
6. Destek ve Tedarik Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemiz Ana Hizmet Binasındaki
yemekhaneden faydalanmak isteyen personel ile ilgili teklifi.
7. Bilgi İşlem Müdürlüğünün, e-eksper dosya inceleme bedeli ile ilgili teklifi.
8. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, teminat mektubu alınması ile ilgili teklifi.
9. Yazı İşleri Müdürlüğünün, revize edilmiş ücret tarifesi ile ilgili teklifi.
10. Makine İkmal Bakım ve Onarım Hizmetleri Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile
ilgili teklifi.
11. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, İSTKA 2021 Mali Destek Programı Proje Başvurusu ile ilgili teklifi


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı