Ocak 2022 Meclis Gündemi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
 
Sayı : E-32823597-105.02-1168365           
 
                                                                                28.12.2021
Konu : Meclis Gündemleri
 
 
T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 4. Toplantı Yılında yapacağı Ocak Ayı Toplantısı 03
Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.
 
Ocak Ayı Toplantısının ilk birleşimi 03 Ocak 2022 Pazartesi günü, saat 10.00’da Kadıköy
Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini
rica ederim.
 
Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı
 
GÜNDEM:
 
1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2022 Yılı Meclis Çalışma Takvimi ile ilgili teklifi.
2. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Denetim
Komisyonunun oluşturulması ile ilgili teklifi.
3. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemiz ve Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük
Vakfı arasında imzalanması planlanan protokol ile ilgili teklifi.
4. Kurumsal İletişim Müdürlüğünün, Gazete Kadıköy’ün ücret tarifesi ile ilgili teklifi.
5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Evsel Katı Atık ücret tarifesi ile ilgili teklifi.
6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bostancı Mahallesi, 300 Ada, 14 Parselin batısındaki trafo ile
ilgili teklifi.
 


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı