Ocak 2021 Meclis Gündemi


T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
               Yazı İşleri Müdürlüğü
 
Sayı : E-32823597-301.03-823470 0123456789                                                                    28.12.2020
Konu : Meclis Gündemleri

 
T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 3. Toplantı Yılında yapacağı Ocak Ayı Toplantısı 04 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.
Ocak Ayı Toplantısının ilk birleşimi 04 Ocak 2021 Pazartesi günü, saat 11.00’da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.

 

 
                                                                                                                  Şerdil Dara ODABAŞI
                                                                                                                     Belediye Başkanı
 
GÜNDEM:
 
1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2021 Yılı Meclis Çalışma Takvimi ile ilgili teklifi.
2. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Denetim
Komisyonunun oluşturulması ile ilgili teklifi.
3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel unvan ve ücretleri
ile ilgili teklifi.
4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, TMMOB ile ortak hizmet ve işbirliği protokolü imzalamak üzere
Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi.
5. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2019 Yılı Sayıştay Raporu ile ilgili yazısı.


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı