Nisan 2022 Meclis Gündemi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                                                             Yazı İşleri Müdürlüğü

 
Sayı : E-32823597-105.02-1265331 0123456789                                                                    30.03.2022
Konu : Meclis Gündemleri


 
T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 
             Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 4. Toplantı Yılında yapacağı Nisan Ayı Toplantısı
04 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.
             Nisan Ayı Toplantısının ilk birleşimi 04 Nisan 2022 Pazartesi günü, saat 10.00’da Kadıköy
Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini
rica ederim.
                                                                                                                          Şerdil Dara ODABAŞI
                                                                                                                             Belediye Başkanı


 
GÜNDEM:
1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33/a maddesi gereğince Belediye
Encümenine 3 adet üye seçimi ile ilgili teklifi.
2. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince İhtisas
Komisyonlarının oluşturulması, görev sürelerinin ve üyelerinin belirlenmesi ile ilgili teklifi.
3. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereğince Denetim Komisyonu
Raporunun okunması.
4. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2021Yılı İdare Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi.
5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemizin hisseli olduğu Erenköy Mah., 437 ada, 213
sayılı parselde trafo teklifi.
6. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve
Cetveli ile ilgili teklifi.
7. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Riskli yapılara ilişkin 11.06.1970 t.t.li 1/500 ölçekli İmar Planına
Plan Notu İlavesi teklifi.
8. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Plan notu ilavesi (yağmur suyu ve gri su toplama tankı) ile ilgili teklifi


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı