Mayıs 2023 Meclis Gündemi

T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 5. Toplantı Yılında yapacağı Mayıs Ayı Toplantısı
 
02 Mayıs 2023 Salı günü başlayacaktır.
 
Mayıs Ayı Toplantısının ilk birleşimi 02 Mayıs 2023 Salı günü, saat 10.00’da Kadıköy Belediyesi
 
Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica
 
ederim.
Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı
 
 
GÜNDEM:
1. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi 2022 Yılı Kesin Hesabı ile
ilgili teklifi.
2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç
Yönetmeliği ile ilgili teklifi.
3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Afet İşleri Müdürlüğü kurulması ile ilgili teklifi.
4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdası ile ilgili
teklifi.
5. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Kadıköy Belediyesi ile Cinsel Şiddetle Mücadele
Derneği arasında Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Bilgilendirme ve Danışmanlık Merkezi Eğitim ve
İşbirliği Çalışmaları Konulu İşbirliği Protokolü ile ilgili teklifi.
6. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Reklam, Dizi Film ve Sinema Filmi Çekilmesi Hakkında
Yönetmelik ile ilgili teklifi.
7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 2023 Yılı Ücret tarifesi ile ilgili teklifi.


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı