Mayıs 2022 Meclis Gündemi

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

 
Sayı : E-32823597-105.02-1300087 012345678927.04.2022
Konu : Meclis Gündemleri

 
T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 
          Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 4. Toplantı Yılında yapacağı Mayıs Ayı Toplantısı 09 Mayıs 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.
         Mayıs Ayı Toplantısının ilk birleşimi 09 Mayıs 2022 Pazartesi günü, saat 10.00’da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.
Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı

 
GÜNDEM:
 
1. Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün, 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili teklifi.
2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri
Emekçileri Sendikası ile Kadıköy Belediye Başkanlığı arasında yapılan Toplu İş Sözleşme Metni
ile ilgili teklifi.
3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün
isminin “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi.
4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, kadro cetveli ile ilgili teklifi.
5. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün, Amatör Spor Kulüpleri Nakdi Yardım ve Ödül
Yönetmeliği 2021 tutarları ile ilgili teklifi.
6. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün, halı sahaların ücretleri ile ilgili teklifi.
7. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kadıköy-Zühtüpaşa Mah. 145 pafta, 1262 ada, 41 parsel ve
kadastral alana ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği teklif


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı