Kadıköy Belediyesi Hataların, Usulsüzlüklerin ve Yolsuzlukların Bildirimi İle ilgili Yönergelik

 

 

 

 

 

“2022-2023 yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” hazırlık sürecinin başladığı, eylem planının “Bilgi ve İletişim Standartları” başlıklı bölümünün 16.3 kodlu standartında “hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayrımcı bir muamele yapılmamalıdır.” dendiği belirtilmiş ve kurumumuza ait hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri konusunda yönerge hazırlanmıştır.
Kadıköy Belediyesi Hataların, Usulsüzlüklerin ve Yolsuzlukların Bildirimi İle Müracaat ve Şikayetlerde İzlenecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönergeye Ulaşmak için Tıklayınız.Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı