Eylül 2022 Meclis Gündemi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
 
Sayı : E-32823597-105.02-1432451 0123456789                                                            29.08.2022
Konu : Meclis Gündemleri
 
 
T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
            Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 4. Toplantı Yılında yapacağı Eylül Ayı Toplantısı 05 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.
           Eylül Ayı Toplantısının ilk birleşimi 05 Eylül 2022 Pazartesi günü, saat 10.00’da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.
 

Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı
 
 
 
 
GÜNDEM:
1. Fen İşleri Müdürlüğünün, 2022 Yılı Tranşe Birim Fiyatları ile ilgili teklifi.
2. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Merdivenköy Mahallesi, 265 pafta, 2736 ada ve 5 ve 6 parseller ile
ilgili teklifi.
3. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Osmanağa Mahallesi, 15 pafta, 19 ada, 17,18,28,21 parseller ile
ilgili teklifi.
4. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Fenerbahçe Mahallesi, 101 pafta, 1095 ada, 23, 84 ve 85 parsellerin
arasında yer alan, 85 parselin bir kısmı ve kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliği ile ilgili teklifi.
 


Sayfayı Paylaş
Kapat

Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı